Tiedotteet 07.11.2014

Kestäviä energiaratkaisuja 95 vuotta – juhlaseminaari Nokian Edenissä

Leppäkosken Sähkön 95 -vuotisjuhlavuosi huipentui keskiviikkona 5.11. Rantasipi Nokian Edenissä järjestettyyn juhlaseminaariin, jossa vieraana oli lähes sata konsernin yhteistyökumppanien edustajaa. Tilaisuudessa julkistettiin myös katsaus yhtiön 95 -vuotiselta taipaleelta.

Juhlaseminaarin avaussanat lausui Leppäkosken Sähkön hallituksen puheenjohtaja Juha Laitinen. Kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen. Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli kutsuttu johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämän Keskusliitosta. Tulevaisuuden energiaratkaisuista puhui Bioenergiayhdistys ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa.

Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen kertoi omassa puheenvuorossaan yhtiön täyskäännöksestä kotimaiseen ja vähäpäästöiseen energian tuotantoon.

Yhtiö pitää asiakaslupauksensa luoden alueellista hyvinvointia

Leppäkosken Sähkö -konserni tarjoaa asiakkailleen vähäpäästöistä ja kilpailukykyistä energiaa. Panostaminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön on merkittävästi vähentänyt energian tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Yhtiöllä on toimintaa jo yhdentoista kunnan alueella. Sähköverkko yltää Tampereen rajoilta aina Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Jalasjärven rajaan saakka. Kaukolämpötoiminta on kuulunut Leppäkosken Sähkö -konsernin energiatuotevalikoimaan jo yli kahden vuosikymmenen ajan laajentuen jo 7 eri kunnan alueelle.

”Yhtiön toimet ovat vaikuttaneet positiivisesti toimialueen työllisyyteen. Jos suunnitelmissa oleva biovoimalahanke toteutuu, sen työllistävä vaikutus rakennusvaiheen aikana on 200–300 henkilötyövuotta. Voimalaitoksen valmistuttua käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöä työllistyy yhteensä noin 10–20 henkilötyövuoden verran. Lisäksi vuosihuolto ja muut käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät jaksottaiset työt työllistävät jopa kymmeniä henkilöitä. Välillisesti laitoksen polttoaineenhankinta työllistäisi lähes 200 henkilöä koko toimialueella” – Koskinen summaa.

Pirkanmaan energiastrategiaa tukemassa

Leppäkosken toimet tukevat omalta osaltaan Pirkanmaan energiastrategiaa, jonka energia- ja ilmastovisiona on pienentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 % 1990–2040 välisenä aikana. Kokonaisenergiankulutusta on tarkoitus pienentää 1 % vuosittain 2014–2040 ja 50% tuotetusta energiasta on määrä tuottaa uusiutuvasti. Leppäkosken päästöttömiin energiaratkaisuihin tekemien panostuksien osalta yhtiö on jo täyttänyt koko Pirkanmaan päästövähenemätavoitteista 2,5…3,8 %- yksikköä koskien rakennusten energiankäyttöä, teollisuutta ja muuta energiankäyttöä. ”Tämä on erittäin merkittävä määrä kokonaistavoitteesta” – toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Leppäkosken Sähkö Oy on 95 toimintavuotensa aikana kasvanut pienestä paikallisesta sähköyhtiöstä vastuulliseksi alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi. Vahvasti pirkanmaalainen energiayhtiö tarjoaa asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä. Kaiken toiminnan keskiössä ovat asiakkaiden yhä nopeammin muuttuvat energiatarpeet, olipa sitten kyse sähköstä, kaukolämmöstä, höyrystä, paineilmasta tai maakaasusta. Konsernin vahvuus on tarjota asiakkaille kumppanuutta ja energia-asioiden kokonaisvaltaista hoitamista vastuullisesti.

Pitkäjänteistä kasvua

Leppäkosken Sähkö -konserni katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Sen toimintaa ohjaa jatkuvan parantamisen periaate laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämisessä. Konserni toteuttaa suunnitelmallisesti ydinliiketoimintojensa kasvustrategiaa ja kantaa oman yhteiskuntavastuunsa energiatoimijana.