Tiedotteet 27.02.2013

Kestävillä energiaratkaisuilla 180° käännös fossiilisista tuontipolttoaineista päästöttömiin energialähteisiin

Leppäkosken Sähkö -konsernin tavoitteena on tarjota asiakkailleen kotimaista, vähäpäästöistä, paikallisesti tuotettua, ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä energiaa. Leppäkoski on toiminnallaan alle kahden vuoden kuluessa vähentänyt hiilidioksidipäästöjä merkittävästi muuttaen päästöttömyyden osaksi liiketoimintaansa myös tulevaisuudessa, joista ohessa muutamia esimerkkejä.

Leppäkosken vuonna 2012 rakentama 3 MW:n pellettilämpökeskus Ikaalisten Kylpylän alueelle lisää kotimaisten polttoaineiden osuutta Ikaalisten kaukolämmön tuotannossa. Puupellettilämpöratkaisulla saadaan uusiutuvaa ja kotimaista puuenergiaa kaukolämpöasiakkaiden tarpeisiin. Pellettiratkaisun avulla Ikaalisten Kylpylän alue ja Leppäkoski pienentävät yhteistyöllään alueen hiilidioksidipäästöjä lähes 5 000 tonnia vuodessa.

Pohjolan Voiman, Metsä Groupin ja Leppäkosken yhteinen Hämeenkyrön Voiman energiatehokas 80 MW biovoimalaitos, joka valmistui vuonna 2012, varmistaa alueen asukkaille ja teollisuudelle kotimaisilla lähibiopolttoaineilla tuotetun kaukolämmön. Yhteistyöprojektin myötä alueen hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 100 000 tonnia vuodessa, josta Leppäkosken yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon osuus on lähes 18 000 tonnia.

Leppäkosken Sähkö Oy:n ja Kemira Chemicals Oy:n yhteisyrityksellä, FC Power Oy:llä on vetyä polttoaineena käyttävä höyryvoimalaitos Kemiran tuotantolaitoksen yhteydessä Joutsenossa. Yhteistyö on mahdollistanut kaukolämmön toimittamisen Lappeenrannan Energian Joutsenon alueen asiakkaille ympäristöystävällisesti. Kaukolämpöratkaisu on toteutettu vedyn hyötykäytön lisäämisellä ja teollisuuden sekundäärienergian talteenotolla. Aikaisempaan maakaasulla tuotettuun kaukolämpöön verrattuna hiilidioksidipäästöt vähenevät 4 000 tonnia vuodessa. Noin 90 % Joutsenon kaukolämmöstä tuotetaan aiemman maakaasun sijaan nykyisin vedyllä.

Leppäkosken vuonna 2012 hankkiman Iin Kuivaniemen tuulivoimapuiston myötä hiilidioksidivapaan tuulella tuotetun sähkön määrä kasvoi yhtiön sähkön hankinnassa yli 5 % osuuteen ja Leppäkoski voi tarjota asiakkailleen entistä enemmän ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä. Tuulipuiston tuotantomäärä vastaa noin 500 – 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuulivoiman hankinnan ansiosta hiilidioksidipäästöt putosivat hiililauhdetuotantoon verrattuna yli 10 000 tonnia vuodessa.

Näiden hankkeiden myötä Leppäkosken Sähkö -konsernin energianhankinnan hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 42 900 tonnia vuodessa, joka vastaa noin 17 700 pienikulutuksisen henkilöauton vuosipäästöjä. Vuosien 2011 ja 2012 olemme investoineet suoraan tai osakkuusyhtiöidemme kautta reilusti yli 10 miljoonaa euroa uusiutuvaan energiantuotantoon. Samanaikaisesti kun nämä investoinnit parantavat kannattavuuttamme ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Yhtiömme hankesalkussa on edelleen projekteja, joilla voimme jatkaa valitsemaamme linjaa. Edellä mainitut hankkeet ovat osoitus myös siitä, että tällä hetkellä ilmastopoliittinen ohjaus toimii, koska kaikki ratkaisut ovat olleet myös yhtiön kannattavuutta parantavia. Toivommekin, että nykyistä linjausta ei kiristetä uusilla lainsäädännön tai verotuksen ohjauskeinoilla, jotta pääsisimme takaisin pitkäjänteiseen energiapolitiikkaan uusien investointipäätösten mahdollistamiseksi, sanoo toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315