Tiedotteet | Sähkönjakelu 19.09.2022

Kokkolan Energia Oy:n sähköntoimitus osalle asiakkaista on päättymässä 1.10.2022 alkaen

Kokkolan Energia Oy on irtisanomassa 1.10.2022 toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset, jotka on tehty Kokkolan kaupungin alueen ulkopuolisiin sähkönkäyttöpaikkoihin. Kehotamme irtisanomisilmoituksen saaneita asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän viipymättä, jotta sähkönjakelu kotitalouteen ei katkea.

Jakeluverkkoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy ei sähkömarkkinalain mukaan voi toimia sähkönmyyjänä, jonka vuoksi teidän kannattaa kilpailuttaa sähkönmyyntisopimus ennen Kokkolan Energia Oy:n sopimuksen päättymistä. Voit vertailla eri sähkönmyyjien hintoja esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämässä www.sahkonhinta.fi -palvelussa.

Mikäli yhtiön asiakas ei löydä uutta sähkönmyyjää ennen Kokkolan Energia Oy:n ilmoittamaa sähköntoimituksen päättymispäivää, ovat jakeluverkonhaltijat velvollisia ilmoittamaan sähkönjakelun katkeamisesta ja huolehtimaan sähköntoimituksen jatkumisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa verkkoyhtiön ilmoittaman ajan kuluessa, on verkkoyhtiöllä oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu.

Lisää aiheesta:

Energiavirasto: Kokkolan Energia irtisanoo osan toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista – asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä