Tiedotteet | Sähkö 24.10.2022

Kuivaniemen Osakaskunta ja Leppäkoski Group myötätuulessa yhteistyöhön

Ilmakuvaa Kuivaniemen tuulipuistosta

Kuivaniemen osakaskunta ja Leppäkoski Group Oy aloittavat yhteistyön tuulivoiman kehittämiseksi Iin kunnan Vatungissa. Olemassa oleva puisto mahdollisesti korvautuu uusilla moderneilla tuulimyllyillä. Investoinnin toteutuessa käytössä oleva tuulipuisto päivittyisi uuteen teknologiaan.

Kuivaniemen osakaskunta piti ylimääräisen osakaskunnan kokouksen lauantaina 22.10.2022. Kokouksen alussa Leppäkoski Group Oy:n edustajat toimitusjohtaja Juha Koskinen, ratkaisuliiketoiminnan johtaja Mauno Oksanen ja senior advisor Jukka Moilanen esittelivät esiselvitysvaiheen alussa olevaa tuulivoimahanketta osakaskunnalle ja vastasivat kuulijoiden heille esittämiin kysymyksiin. Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa käsiteltiin hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia ja myös haasteita. Puheenvuoroja käytettiin puolesta ja vastaan. Lopuksi osakaskunta päätyi yhteiseen ratkaisuun aloittaa Vatungin merialueen tuulivoiman kehittämistoimet yhteistyössä Leppäkoski Group Oy:n kanssa.

Yleinen mielipide kääntyi vahvasti hankkeeseen osallistumisen kannalle, koska sen todettiin mahdollistavan Kuivaniemen osakaskunnan toiminnan ja taloudelliset resurssit pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se edesauttaisi alueen kylien elinvoimaa, kun mm. Vatungin johtava Pohjoisrannan tie kunnostettaisiin. Tämä edistäisi myös alueen matkailu- ja virkistyskäyttöä.

”On erittäin tärkeää, että kaikki tulevat hankevaiheessa kuulluksi ja selvitystyön yhteydessä kartoitetaan niin ikään ympäristövaikutukset kuin muutkin vaikutukset alueelle. Oma näkemykseni on, että selvitystyö kannattaa tehdä, koska sen perusteella kyetään arvioimaan mitkä olisivat hankkeen tosiasialliset vaikutukset verrattuna nykytilaan” , toteaa Leppäkoski Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Tuulivoima ei ole osakaskunnalle vierasta, sillä jo 1990- luvulta alkaen tuulivoiman ja kalankasvatuksen vuokratulot ovat mahdollistaneet osakaskunnan aktiivisen toiminnan.

Kalatalouden Keskusliitto valitsikin vuonna 2021 Kuivaniemen osakaskunnan Suomen parhaaksi osakaskunnaksi, koska sen toiminta on ollut esimerkillistä mahdollistaen mm. kalavesien kunnon ylläpidon, kosteikkojen suunnittelun, Kuivajoen vaelluskalojen kutuedellytysten parantamisen ja veneväylän kunnostamisen. ”Tämän työn jatkuminen halutaan varmistaa myös tulevaisuudessa. Toteutuessaan hanke toisi osakaskunnalle merkittävät tulot kymmeniksi vuosiksi toiminnan edelleen kehittämiseen”, toteaa osakaskunnan puheenjohtaja Olli Dahl.

Lue lisää Kuivaniemen tuulivoimapuistosta

 

Leppäkoski-konserni on paikallinen, monipuolinen ja kilpailukykyinen Pirkanmaalla toimiva energia-alan huippuosaaja. Päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu; asiakkaiden määrä on yli 30 000. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 56 M€ ja henkilöstön määrä 70. Leppäkoski-konserniin kuuluvat emoyhtiö Leppäkoski Group Oy sekä Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, Ulvilan Lämpö Oy ja Grid.vc Oy. Lisäksi konsernilla on osakkuuksia energia-alan yhtiöissä. Toimipisteemme sijaitsevat Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Parkanossa, Nokialla, Espoossa, Ulvilassa ja Iissä.