Tiedotteet 26.03.2024

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2024

Leppäkoski Group Oy:n (0133023-9) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 1/2024, joka pidetään 18.4.2024 klo 13:00, yhtiön pääkonttoriin Ikaalisiin osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12:00 ja osallistujia pyydetään saapumaan kello 12:30 mennessä.

Kokoukseen ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 11.4.2024 klo 12:59, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

  • kirjallisesti osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
  • puhelimitse numeroon 044 750 3515 (Ritva Vanhatalo)
  • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)leppakoski.fi
  • sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Leppäkoski Group Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja mahdollisen edustamisoikeutensa.

Katso kokouskutsu (26.3.2024)

Tarkennus kokouskutsun kohtaan 13 (15.4.2024)