Tiedotteet 04.05.2022

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.5.2022

Leppäkoski Group Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.5.2022 klo 9:00 Leppäkoski Group Oy:n keskustoimipaikassa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 8:00 ja osallistujia pyydetään saapumaan kello 8:30 mennessä.

Kokoukseen ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 18.5.2022 klo 9, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

  • kirjallisesti osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
  • puhelimitse numeroon 044 750 3515 (Ritva Vanhatalo)
  • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi
  • sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Leppäkoski Group Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja mahdollisen edustamisoikeutensa.

Katso kokouskutsu