Tiedotteet 03.09.2012

Leppäkosken Energia osti Vapon tuulivoimaliiketoiminnan

Leppäkoski on ostanut Vapo Oy:ltä Iin kunnan Kuivaniemellä sijaitsevan tuulivoimapuiston. Liiketoimintakaupan myötä Leppäkosken Energia Oy jatkaa strategiansa mukaista energian tuotannon omavaraisuusasteen nostamista hankkimalla asiakkaidensa käyttöön lisää CO2-, eli hiilidioksidivapaata tuotantoa.

Tuulipuisto siirtyi Leppäkosken Energian omistukseen 1.9.2012. Puiston tuotantokapasiteetti on 7 MW ja kahdeksan tuulivoimalan vuosituotanto on vaihdellut 10 000 -15 000 MWh. Tuotantomäärä vastaa 500- 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Investoinnin myötä Leppäkoski -konserni kasvattaa CO2-vapaan tuotannon osuutta sähkön hankinnassaan sekä laajentaa päästöttömien vaihtoehtojen valikoimaa, joiden kysyntä asiakkaiden keskuudessa kasvaa koko ajan. Tehdyn investoinnin lisäksi Leppäkoski on jo aiemmin ollut osakkaana Kemin Ajoksen ja Haminan Mäkelänkankaan tuulipuistossa sekä ostanut yksityistä pientuulivoimatuotantoa. Kuivaniemen myötä tuulella tuotetun sähkön määrä kasvaa yhtiön sähkön hankinnassa yli 5 % osuuteen.

Kaupan myötä Leppäkoski kasvattaa strategiansa mukaisesti tuotanto-omavaraisuuttaan ja vähentää pörssisähkön hankintaa. Näin entistä isompi osa Leppäkoski -konsernin sähköstä tuotetaan kotimaassa, uusiutuvasti ja paikallisesti – lähellä asiakkaita.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 ja
asiakkuusjohtaja Mika Laatu, puh. 044 750 3309.