Lämpö 12.10.2023

Leppäkosken Lämmön asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Leppäkosken Lämpö Oy toteutti huhtikuussa sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely lähetettiin taloyhtiöiden ja kiinteistöjen edustajille.

Kyselytulokset

Kyselyn vastausprosentti oli 36,5. Saimme vastausten avulla arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Energiatehokkuusratkaisut kiinnostavat

98 % kyselyyn vastanneista on valmis vaikuttamaan ilmastonmuutokseen energiatehokkuusratkaisuja hyödyntämällä. Vastaajat olivat kiinnostuneita erityisesti vihreästä kaukolämmöstä ja älykkäästä lämmönjakohuoneesta sekä lämpötilansäädöstä. Tulemme jatkossa lisäämään viestintää erilaisista energiatehokkuusratkaisuista kyselyyn vastanneiden toiveiden mukaisesti.

Vastauksissa nousi esille myös asiakkaiden lisääntynyt tarve seurata kiinteistökohteiden energiankulutusta ja kustannuksia entistä tarkemmin. Olemme vastanneet kysyntään ottamalla käyttöön kaukolämmön Oma Energia -palvelun. Syksyllä avautunut palvelu mahdollistaa energiankulutuksen seurannan jopa tuntitasolla.

Mielikuva Leppäkosken Lämmöstä

Leppäkosken Lämpö miellettiin yhtiönä luotettavaksi ja paikalliseksi. Palveluiden joustavuus ja kaukolämmön toimitusvarmuus saivat kiitosta. Kyselyyn vastanneet antoivat toimitusvarmuudelle keskiarvon 9,3. Huoltovapauden keskiarvo oli 8,8, hintakilpailukyvyn 8,7 ja ympäristöystävällisyyden 8,0.