Tiedotteet 19.11.2014

Leppäkosken Lämmön Ikaalisten pellettilaitoksen käyttö alkaa

Leppäkosken Lämpö ottaa loppuvuodesta käyttöön Ikaalisissa uuden pellettilämpökeskuksen. Lämpöteholtaan 3 MW lämpökeskus on valmistumassa Ikaalisten keskustassa sijaitsevan maakaasuvoimalaitoksen yhteyteen. Laitoksen koekäytöt ovat alkaneet. Pellettilämpökeskuksen valmistuttua kotimaisen energian osuus nousee Ikaalisten kaukolämpöverkossa yli 90 %.

Ikaalisiin valmistuvan uuden pellettilämpökeskuksen koekäytöt kestävät joulukuun alkupuolelle. Koekäyttöjen aikana on tarkoitus testata laitoksen toimintaa erilaisissa käyttötilanteissa. Pellettilaitoksen kustannusarvio on n. 900 000 €. Polttoaineena käytetään kotimaista puupellettiä ja laitoksen käyttö vähentää merkittävästi kaukolämmön tuotannon CO2 -päästöjä Ikaalisissa – kertoo kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala.

Pellettilämpökeskuksen käyttöönotto vakauttaa entisestään Ikaalisten kaukolämmön hintoja. Vuoden vaihteessa voimaan tuleva maakaasun veronkorotus ei vaikuta asiakashintoihin, vaan kaukolämmön hinnat säilyvät nykyisellään.

Leppäkosken Sähkö -konsernin tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus nauttia kotimaisen, paikallisesti tuotetun, ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen kaukolämmön eduista.

Lisätiedot: kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala, puh. 044 750 3306 ja kunnossapitopäällikkö Pilvi Suhonen, puh. 044 7503 313.