Tiedotteet | Lämpö 06.05.2022

Leppäkosken Lämpö investoi päästöttömään kaukolämmöntuotantoon Ikaalisissa

Luonnonläheinen_lapset metsässä

Ikaalisten kaupunkitaajama siirtyy tänä vuonna käytännössä kokonaan uusiutuvan lämpöenergian käyttäjäksi, kun tamperelainen Laatukattila Oy rakentaa Leppäkosken Lämmölle 4,5 megawatin kaukolämpölaitoksen Palinperäntien varteen. Kaikki rakentamiseen tarvittavat luvat on saatu ja rakentaminen on aloitettu. Kattilalaitoksen polttoaineena tullaan käyttämään kotimaisia polttoaineita, kuten metsähaketta. Lämpöä voidaan tuottaa myös metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvillä jakeilla. Muun muassa huoltovarmuuden takaamiseksi myös turpeenkäyttö on mahdollista. Laitos on tarkoitus ottaa koekäyttöön ennen vuodenvaihdetta.

Uusi lämpölaitos tukee Leppäkosken vastuullisuustavoitetta hiilineutraalista lämmöntuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi uusi laitos vaikuttaa lämmön toimitusvarmuuteen ja vakauttaa kaukolämmön hintaa pitkällä aikavälillä. Huoltovarmuuden näkökulmasta myös turve on huomioitu – sanoo toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Yhteensä yli kuuden miljoonan euron kokonaisinvestointiin sisältyvän noin kahden kilometrin mittaisen kaukolämmön runkolinjan rakentaminen alkaa toukokuussa. Rakennustyömaa sijoittuu Ikaalistentien varteen ja kulkee Palinperäntien tontilta Silkintien ja Vanhan Tampereentien risteykseen saakka. Tavoitteena on, että runkolinja valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Vastuu ympäristöstä ja alueen elinvoimaisuudesta

Leppäkosken Lämmöllä on Ikaalisissa ennestään kaksi 3 MW:n pellettilaitosta ja kaukolämmön kotimaisuusaste jo 82 % (2021). Uuden laitoksen myötä kaukolämmön kotimaisuusaste kasvaa lähes
100 %:iin. Lisäksi investointi parantaa alueellista hyvinvointia, joten se on merkittävä yhteiskuntavastuu- ja huoltovarmuusteko alueella. ”Laitoksen käyttöönoton jälkeen maakaasun tarve Ikaalisten lämmöntuotannossa talviaikana loppuu käytännössä kokonaan”, Juha Koskinen toteaa. Koskinen näkee, että hakevoimala korvaa monet, kalliimmat vaihtoehdot – esimerkiksi Ikaalisiin asti ulottuva maakaasuputkisto laitteistoineen jää vain varalle. Tilanteissa, joissa rakennettavan laitoksen teho ei riitä, käytämme lämmöntuotannossa Kylpylän alueella ja Silkintiellä olevia pellettilämpökeskuksia.

Investoinnilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia lähialueella. Yhtiö kartoittaa parhaillaan vaihtoehtoja hakkeen ja muiden polttojakeiden toimittajaksi.

Ikaalisten kaupunki iloitsee yhteistyöstä

Suunniteltu investointi on todella merkittävä asia Ikaalisten kaupungille, toteaa Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen. Uudessa kaupunkistrategiassamme korostuu yritysmyönteisyys, elinvoiman edistäminen sekä uusiutuvat energialähteet. Oli hienoa, että Leppäkosken Lämpö Oy:n yhteydenoton jälkeen saimme ennätysajassa sovittua kaupan ehdoista ja omalta osaltamme tuettua investointia liikkeelle. Toivon, että tämä esimerkki vahvistaa edelleen Ikaalisten vetovoimaa yritysten investointikohteena. Tälläkin tavalla kaupunki haluaa edistää yritysten kilpailukykyisyyttä paikkakunnallamme myös tulevaisuudessa.