Tiedotteet 10.12.2013

Leppäkosken Lämpö lisää kotimaisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa

Leppäkosken Lämpö Oy suunnittelee rakentavansa Ikaalisiin moottorivoimalaitoksen yhteyteen 3 MW:n pellettilämpökeskuksen. Investoinnin jälkeen biopolttoaineiden osuus Ikaalisten lämmöntuotannossa on noin 90 %. Noin vuosi sitten otettiin käyttöön Kylpylän alueella vastaavankokoinen pellettilämpökeskus, josta kokemukset ovat olleet hyviä.

Nyt rakennettavalla laitoksella pellettiä kuluu 2 500…5 000 tonnia vuodessa. Pellettilämpökeskuksen rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon nykyisiä moottorivoimalaitoksen laitteita. Laitos otetaan käyttöön seuraavaan lämmityskauteen mennessä ensi syksynä. Maakaasua käytetään jatkossa lähinnä tasaamaan huipputuotantoa talven pakkasilla sekä varavoimana kaukolämmön tuotannossa.

”Pellettilämpökeskus rakennetaan nykyisten tiukkojen lupaehtojen mukaisesti, joten siitä ei aiheudu pöly- eikä meluhaittoja lähiympäristöön. Hankkeen myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät vähintään 2 000 tonnia. Kotimaisella pelletillä tuotettu lämpö on hinnaltaan vakaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin maakaasuun perustuva lämmöntuotanto kertoo kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala.”

Tehtävä investointi antaa Leppäkosken Lämmölle enemmän liikkumavaraa ja aikaa selvittää mahdollisen yhdysputken rakentamista Hämeenkyrön ja Ikaalisten kaukolämpöverkkojen välille. Mikäli putki rakennetaan tulevat rakennetut pellettikeskukset toimimaan jatkossa huipunleikkaus- ja varakapasiteettina.

”Leppäkosken Sähkö- konserni on viime aikoina panostanut merkittävästi kotimaisten ja päästöttömien energiaratkaisujen käytön lisäämiseen kaukolämmön sekä sähkön tuotannossa. Tästä erinomaisena osoituksena on, että maakaasun osuus vuonna 2011 kaukolämmön tuotannossa oli 61 % ja vuoden 2014 arvioitu osuus tulee olemaan alle 10 %. Huomioitavaa on, että konsernin kaukolämmön myynti kasvaa yli 30 % vuoden 2014 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2011. Kaukolämmöstä onkin tullut kilpailukykyinen, paikallinen sekä ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Tähän asti tehdyt onnistuneet ratkaisut ovat johtaneet kaukolämpöalueillamme merkittävään kaukolämmön kysynnän kasvuun, toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.”