Tiedotteet | Lämpö 29.08.2016

Leppäkosken Lämpö varautuu kaukolämmön kysynnän kasvuun Nokialla

Leppäkosken Lämpö varautuu Nokialla kaukolämmön kysynnän kasvuun rakentamalla varalämpökeskuksen nykyisen voimalaitoksen alueella sijaitseviin tiloihin. Investoinnilla turvataan samalla kaukolämmön käyttö- ja huoltovarmuutta.

Lämpöteholtaan 20 MW:n varalämpökeskuksen rakentaminen aloitetaan syyskuun aikana ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alussa. Lämpökeskuksen polttoaineena tullaan käyttämään maakaasua ja öljyä. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa ja kattilalaitoksen toimittaa Renewa Oy.

”Uusi varalämpökeskus tukee kaukolämmöntoimitusta kulutushuippujen aikana ja varmistaa kaukolämmön toimitusvarmuuden mahdollisissa biokattilan häiriötilanteissa. Sen käyttöaste tulee olemaan joitakin päiviä vuodessa” – arvioi kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala Leppäkosken Lämpö Oy:stä.

Renewalla on vahvaa osaamista ja kokemusta prosessihöyryä ja kaukolämpöä toimittavista laitoksista, joissa laitoksen korkea käytettävyys ja toimintavarmuus ovat kriittisessä roolissa. ”Renewa on tyytyväinen Leppäkosken Lämpö Oy:n kanssa sovitusta yhteistyöstä, joka on luontevaa jatkoa aiemmin toimitetuille kunnossapito hankkeille. Toimituksella on myös paikallisesti työllistävä vaikutus. Toimituksen kotimaisuusaste on varsin korkea, sillä valmistus suoritetaan Renewan konepajoilla Suomessa” – toteaa Timo Huusko myynnin ja service liiketoiminnan johtaja Renewa Oy:stä.

Lisätietoja kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala, puh 044 750 3306
Johtaja, Myynti ja Service Timo Huusko, puh 040 588 4327