Tiedotteet 31.05.2013

Leppäkosken lämpöliiketoiminta yhtiöitetään omaan yhtiöön

Leppäkosken Energia Oy:n yhtiökokouksessa 12.3.2013 käsiteltiin Leppäkosken Energia Oy:n ja Leppäkosken Lämpö Oy:n jakautumissuunnitelma, jonka mukaan Leppäkosken Energia osittaisjakautuu siten, että osa sen toiminnoista siirtyy jatkuvuusperiaatteella Leppäkosken Lämpö Oy:lle. Yhtiöittämisen tavoitteena on parantaa kaukolämmön kilpailukykyä sekä lisätä läpinäkyvyyttä ja selkeyttä liiketoimintojen kehittämiseen.

Muutokset toiminnassa 1.6.2013 alkaen

Leppäkosken Energia Oy:llä säilyy sähkönmyyntipalvelut eli sähkön hankinta ja myynti sekä sähköasiakkuuksien hallinta.

Leppäkosken Lämpö Oy:lle siirtyvät kaukolämmön ja maakaasun asiakaspalvelu,
myynti ja jakelu sekä kaukolämmön tuotantolaitosten, kaukolämpö- ja maakaasuverkostojen käyttö, kunnossapito ja rakentaminen.

Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy vastaa edelleen konsernipalveluista, sähkön siirto- ja liittymäpalveluista sekä sähköverkoston rakentamisesta ja ylläpidosta.

Yritysten toimitusjohtajana toimii Juha Koskinen.

Palvelut säilyvät ennallaan

Muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Asiakaspalvelu hoidetaan entiseen tapaan tuttujen henkilöiden toimesta. Myös nykyiset sopimukset siirtyvät sellaisinaan uudelle yhtiölle, mutta tullaan päivittämään ajan tasalle kesän aikana.

Sähkön siirto- ja energia laskutetaan samalla laskulla (Leppäkosken Sähkö -konserni) kuten tähänkin asti. Kaukolämpö- ja maakaasulaskut lähettää jatkossa Leppäkosken Lämpö Oy.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315