Tiedotteet 07.03.2017

Leppäkosken osakkeen arvo nousussa edelleen

Leppäkosken Sähkö -konsernin arvo on edelleen vahvassa nousussa. Viidessä vuodessa osakekohtainen substanssiarvo on noussut 244 eurosta 379 euroon. Huolimatta liikevaihdon laskusta liikevoitto ja tulos kasvoivat. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,00 €/osake ja K-osakkeelle 1,90 €/osake. Osinkotaso on ollut nousujohteinen jo vuodesta 2010 alkaen.

 

Konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Konsernin liikevaihto oli noin 59,0 M€ (64,2 M€), jossa laskua edelliseen vuoteen noin 8,1 %. Konsernin liikevoitto kasvoi 6,5 % ollen noin 6,0 M€ (5,6 M€). Tilikauden tulos oli 4,1 M€ (3,8 M€). Investointeja tehtiin 9,3 M€:n edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 114,9 M€:oon (112,2 M€). Omavaraisuusaste nousi 58,5 %:iin (56,5 %) ja maksuvalmius (QR) kohosi 1,2:een (1,1). Konsernin tilikauden poistot olivat 6,2 M€ (7,2 M€), josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset 0,1 M€. Lisäksi konsernissa tehtiin pakollisia varauksia yhteensä 1,2 M€.


Konserni parhaimpien yritysten joukossa

Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin jo toisen kerran peräkkäin 2016 Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Talousanalyytikot totesivat Leppäkosken sijoittuvan sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon.


Leppäkoskella tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin syyskuussa yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Elon työhyvinvointipalveluiden kanssa. Kyselyn kokonaistulos oli erinomainen ja tulokset kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna paremmat lähes jokaisella osa-alueella. Parhaimmat arviot saivat työn mielekkyys, työilmapiiri ja sosiaalinen tuki sekä johtamisen laatu. Tilikauden päättyessä henkilökuntaa koko konsernissa oli 71 henkilöä.


Asiakastyytyväisyydellä mitattuna Leppäkosken Energia Suomen kolmanneksi paras

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin syksyllä 2016. Siinä haastateltiin lähes 7800 asiakasta 30 eri energiayhtiöstä. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden tarpeita. Leppäkosken Energia sijoittui tutkimuksessa kolmanneksi asiakastyytyväisyyden osalta. Myös kaukolämmön ja sähkön siirron tulokset olivat hyvät. Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä Leppäkosken asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen ja palveluhaluun sekä sovittujen asioiden hoitamiseen. Lisäksi Leppäkoski koetaan luotettavana, vastuullisena ja asiantuntevana toimijana. Lähes kaikilla osa-alueilla  Leppäkoski-konsernin tulokset olivat koko toimialan keskiarvoa paremmat.

Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa torstaina 30.3. klo 10.00 alkaen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai juha.koskinen(at)leppakoski.fi