Tiedotteet | Sähkö 25.04.2023

Leppäkosken Sähkö hankkii uuden sukupolven energiamittarit luentapalveluineen Landis+Gyriltä

Leppäkosken Sähkö Oy ja Landis+Gyr allekirjoittivat huhtikuun alussa sopimuksen uuden sukupolven älymittareiden toimituksesta ja sähkömittareiden luentapalvelusta. Sopimus sisältää yli 30 000 älykkään mittalaitteen toimituksen, luotettavan IoT-teknologian sekä monivuotisen palvelusopimuksen. Leppäkosken Sähköstä arvioidaan, että vuoden 2028 loppuun mennessä päättyvän mittareiden vaihtoprojektin kokonaisinvestointi, sähkömittarit ja luentapalvelu mukaan lukien, tulee olemaan noin 6 miljoonaa euroa.

Muun muassa uudiskohteisiin asennetaan uuden sukupolven älymittarit ensi syksystä alkaen. Varsinainen massavaihto on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025 ja se toteutetaan alueittain. Yhtiö tiedottaa asiasta tarkemmin hyvissä ajoin ennen massavaihtojen alkamista.

”Nyt hankittavat uudet mittalaitteet ja -palvelut täyttävät kaikki uuden mittausasetuksen vaatimukset, mukaan lukien 15 minuutin mittausjakson ja laajat sähkönlaadun seurantaominaisuudet. Lisäksi ne mahdollistavat entistä paremman etäohjauksen ja nopeamman vikatilanteiden hoidon sekä liitännät kotiautomaation kanssa”, kertoo Leppäkosken Sähkö Oy:n verkostojohtaja Matti Virtanen.

”Uuden mittausasetuksen mukaan asennettujen mittalaitteiden on toimittava paitsi sähkömittareina myös älykkäinä päätelaitteina, jotka pystyvät hallitsemaan kehittyneitä sähkönlaadun mittauksia ja automatisoituja ohjauksia sähköverkossa. Aloitamme innolla yhteistyön Leppäkosken Sähkö Oy:n kanssa. Nyt tehdyn sopimuksen myötä meillä on mahdollisuus tukea yhtiön teknologiauudistuksia uusimmilla työkaluilla ja palveluilla”, toteaa Landis+Gyrin Suomen myyntijohtaja Tommi Österberg.

Kuvassa vasemmalla Landis+Gyrin Suomen myyntijohtaja Tommi Österberg ja
oikealla Leppäkosken Sähkö Oy:n verkostojohtaja Matti Virtanen.

 

Leppäkosken Sähkö Oy on Leppäkoski Group Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Leppäkosken Sähkö Oy:n liiketoimintaan kuuluvat sähköverkon rakentaminen ja ylläpito, sähkön siirto- ja liittymäpalvelut sekä sähköenergian mittaus.

Landis+Gyr on johtava maailmanlaajuinen integroitujen energianhallintaratkaisujen toimittaja. Mittaamme ja analysoimme energian käyttöä tuottaaksemme vaikuttavaa analytiikkaa älykkäiden verkkojen ja infrastruktuurin hallintaa varten, minkä ansiosta energialaitokset ja kuluttajat voivat vähentää energiankulutusta. Innovatiivinen ja hyväksi havaittu ohjelmisto-, palvelu- ja älykäs anturiteknologiaportfoliomme on keskeinen tekijä sähköverkon hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Landis+Gyr on välttänyt yli 9 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä tilikaudella 2021, joten Landis+Gyr hallitsee energiaa paremmin – vuodesta 1896 lähtien. Landis+Gyrin liikevaihto on 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria tilikaudella 2021, ja se työllistää noin 6 800 lahjakasta työntekijää viidellä mantereella. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme www.landisgyr.eu sekä www.landisgyr.fi