Tiedotteet | Sähkö 05.07.2018

Leppäkosken Sähkö -konsernin nimityksiä

Leppäkosken Lämpö Oy

 

Lämpö- ja tuotantopalveluiden uudelleen organisoinnin myötä kaukolämpö- ja tuotantojohtajan tehtävät on yhdistetty insinööri Jukka Vierimaalle, jonka nimike 1.4.2018 alkaen on energiajohtaja. Vierimaa raportoi toimitusjohtajalle.

 

Lämpöpalveluiden tuotanto- ja kunnossapitopäällikön tehtävät yhdistettiin 1.3.2018 alkaen tuotantopäällikkönä toimivalle prosessi-insinööri Jukka Ollille. Tuotantopäällikkö raportoi energiajohtajalle.

 

 

Energia- ja laivakonetekniikan insinööri Pilvi Suhonen on nimitetty kaukolämpöpäälliköksi 1.5.2018 alkaen. Pilvi Suhosen vastuualueeseen kuuluvat Leppäkosken Lämpö Oy:n kaukolämpö – ja maakaasuverkkojen rakentaminen ja kunnossapito. Kaukolämpöpäällikkö raportoi energiajohtajalle.

 


Leppäkosken Sähkö Oy

 

34-vuotias sähkövoimatekniikan insinööri Jukka Rajala on valittu käyttöpäälliköksi sähköverkkopalveluihin. Jukka Rajalan vastuualueeseen kuuluu mm. sähkönjakeluverkon käyttötehtävät, viestiliikenne, verkkopalveluiden järjestelmähankinnat ja – kehitys. Käyttöpäällikkö toimii mittaustiimin sekä teknisen asiakaspalvelun esimiehenä ja raportoi verkostojohtajalle.

 

 

Automaatioteknikko Juha Koponen on valittu ICT – päälliköksi. 3.4.2018 alkaen. Juha Koponen vastaa konsernin ICT -palveluista ja tietoturvasta sekä palveluprosessien ja tietojärjestelmien kehityksestä. Lisäksi Juha Koposen vastuulla on järjestelmähankkeiden koordinointi. ICT – päällikkö raportoi talousjohtajalle.

 


Leppäkosken Sähkö Oy ja Nokianvirran Energia Oy

 

Energia- ja ympäristötekniikan DI, Liisa Aarikka on nimitetty Leppäkosken Sähkö -konsernin business controlleriksi 1.5.2018 alkaen. Business controller raportoi talousjohtajalle. Edellisen lisäksi Liisa Aarikka toimii osakkuusyhtiö Nokianvirran Energia Oy:n toimitusjohtajana 1.6.2018 alkaen.