Tiedotteet 29.12.2017

Leppäkosken Sähkö oikaisee julkisuudessa esiintyneitä tietoja: Gerakon tiedottama turvaamispäätös ei olekaan lainvoimainen

Leppäkosken Sähkö Oy on saanut pyynnöstään Pirkanmaan käräjäoikeudesta asiakirjat koskien Gerako IS Oy:n jättämää moitekannetta, jolla haetaan väliaikaista turvaamistoimea.

Lain mukaan turvaamistoimen täytäntöönpano edellyttää, että hakija asettaa turvaavan vakuuden vahinkojen varalle. Kun vakuus on asetettu, turvaamispäätöksen hakemus on annettava virallisesti tiedoksi yhtiölle. Vastapuolella, tässä tapauksessa Leppäkosken Sähköllä, on myös oikeus asettaa torjuntavakuus.

Näin ollen turvaamispäätös ei ole lainvoimainen, ennen kuin vakuus on asetettu ja asia on virallisesti saatettu tiedoksi yhtiölle.

Pirkanmaan ulosottovirastosta 28.12.2017 saatujen tietojen mukaan, turvaamispäätöksen hakija Gerako Oy ei ole asettanut vakuutta, eikä tällaista prosessia vakuuden asettamiseksi edes ole vireillä. Julkisuudessa esiintyneet tiedot käräjäoikeuden asettamasta kiellosta Leppäkosken Sähkölle ovat siis olleet virheellisiä.

Leppäkosken Sähkön hallitus toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset suunnitellusti

”Leppäkosken Sähkön hallituksella on osakeyhtiölaissa määritelty velvollisuus panna toimeen yhtiön omistajien yhtiökokouksessa tekemät päätökset. Johdon ja hallituksen optio-ohjelma on käsitelty avoimesti yhtiökokouksessa ja yhtiökokous on sen hyväksynyt.” – toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esa Koskela.

Näin ollen yhtiökokouksessa 5.12.2017 päätetty kannustinjärjestelmä etenee suunnitellusti ja siihen liittyvä ilmaisanti on jo toteutettu.

”Leppäkosken Sähkön hallitus ja johto ovat jatkaneet työtään täysin normaalisti viimeaikaisista tapahtumista huolimatta. Toimimme luonnollisestikin osakeyhtiölain mukaan”, toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.