Sähkö 08.05.2023

Leppäkosken Sähkö Oy asentaa vuosittain lintusuojia

Kansallislintumme laulujoutsen sekä lukuisat hanhilajit kokoontuvat keväisin ja syksyisin muuttomatkallaan sankoin joukoin pelloille ja avovesiin. Käymme vuoropuhelua Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa kartoittaaksemme muuttolintujen määriä ja kokoontumispaikkoja mahdollisten uusien lintusuojien asentamista varten. Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Salonen kertoi, että Pirkanmaan hanhet laskettiin 22.4.2023 ja alustavasti lukumääräksi vahvistui noin 34 000 hanhea, vaikka paras ”hanhihuippu” oli ehkä tuolloin jo hieman mennyt ohi.

Viime vuonna asensimme uusia lintusuojia mm. Hämeenkyröön Viidanojantien, Nikkari-Tuomisentien  ja Tarrintien alueen johtoihin sekä Ikaalisissa  Palinperäntielle.

Suojauksesta huolimatta kaikkia vahinkoja on mahdoton estää, sillä lintu voi törmätä johtoihin esim. hämärässä. Tehokkain tapa estää lintuvahinkoja on maakaapelointi, jossa etenemme hyvää vauhtia. Keskijänniteverkosta on maakaapeloitu jo 37 % ja pienjänniteverkosta 58 %.

Lintujen pesimärauha huomioidaan johtokatujen raivausten aikataulutuksessa

Luonnonsuojelulaki ja EU:n lintudirektiivi suojaavat lintujen pesintöjä, jotka Suomessa ajoittuvat pääosin huhti-heinäkuulle. Huomioimme lintujen pesimärauhan Leppäkosken Sähkön johtoalueraivausten aikataulutuksessa. Hämeenkyrön ja Parkanon alueilla keskeytimme käynnissä olleet johtoalueraivaukset kesän ajaksi ja niitä jatketaan syksyllä, kun linnunpoikaset ovat turvallisesti lentäneet pesästä.

Sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi yksittäisiä raivaustöitä voidaan silti kesänkin aikana joutua tekemään esimerkiksi myrskyjen aiheuttamia vikoja korjattaessa.

Lue lisää lintujen pesimärauhasta Birdlifen sivuilta