Tiedotteet | Sähkönjakelu 17.09.2021

Leppäkosken Sähkö yhteistyössä Pirkanmaan BirdLifen kanssa

Kuva: Seppo Lahtinen

Kesä on ohi ja lintuparvet kerääntyvät yhteen aloittaakseen syysmuuton.  Yleisiä kokoontumis- ja ruokailupaikkoja ovat viljapellot. Maaseudulla, viljapeltojen laitamilla osa sähköjohdoista on vielä ilmajohtona, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita sankoin joukoin kokoontuville muuttolinnuille. Tehokkain keino lintuvahinkojen ehkäisemiseksi on ilmajohtojen maakaapelointi. Leppäkosken Sähkön noin 1500 km:n pituisesta keskijänniteverkosta maakaapeloituna onkin jo yli 30 %. Lisäksi yhtiö asentaa vuosittain varoituspalloja avojohdoille estääkseen lintuja törmäämästä niihin.

Järjestimme elokuussa yhteistyötapaamisen alueellisen lintutieteellisen yhdistyksen, Pirkanmaan BirdLifen puheenjohtaja Jukka T Helinin ja hallituksen jäsenen Tuija Palosen kanssa. Palaverissa saimme tietoa esimerkiksi Tiira-palvelusta, joka sisältää valmista tietoa maakunnallisesti tärkeistä lintualueista ja muuttoreiteistä. Tiirasta voi kunnittain kartoittaa mm. yli 50 yksilön laulujoutsen- ja hanhiparvien liikkeitä ja kerääntymispaikkoja.

”Kun meillä on enemmän tietoa lintujen käyttäytymisestä ja muuttoreiteistä, voimme entistä paremmin kohdentaa lintusuojien asennustoimia sinne, missä niille on eniten tarvetta” – toteaa käyttöpäällikkö Jukka Rajala Leppäkosken Sähköstä.

Palaverin päätteeksi totesimme, että jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä. Sovimme mm, että Pirkanmaan  BirdLifen asiantuntijat informoivat tarvittaessa  meitä suoraan jakelualueellamme sijaitsevista alueista, joilta on merkittävää muuttolintujen liikehdintää.

Lisätietoja: Leppäkosken Sähkö Oy käyttöpäällikkö Jukka Rajala, puh. 044 750 3011

Pysy ajan tasalla, tilaa uutiskirje!

Tilaa Leppäkosken ajankohtaiset uutiset, edut ja arjen vinkit suoraan sähköpostiisi. Uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa.