Sähkö 12.10.2023

Leppäkosken Sähkön asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Leppäkosken Sähkö Oy toteutti elo-syyskuussa sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely lähetettiin asiakkaille, joiden asuinalueella on tehty kaapelointitöitä vuonna 2022 tai alkuvuodesta 2023. Tavoitteena oli kartoittaa kaapelointitöiden onnistumista sekä vaikutuksia sähkön laatuun.

Kyselytulokset

Kyselyn vastausprosentti oli lähes 20. Saimme vastausten avulla arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

 

Sähkökatkot lyhentyneet ja vähentyneet

Vastanneista 70 % oli tyytyväisiä vianhoidon onnistumiseen. Katkojen koettiin lyhentyneen ja vähentyneen. Osa vastanneista mainitsi, että tilanne oli jo alkujaankin hyvä ja katkoja on ollut vain vähän tai ei lainkaan.

Kuinka koet Leppäkosken onnistuneen sähkön viankorjauksessa?

 

Kaapelointitöiden eteneminen

Vastauksissa nousi esille kehitysehdotuksia kaapelointitöiden tiedotukseen liittyen. 71 % vastanneista koki saavansa riittävästi tietoa työn aloituksesta, etenemisestä ja/tai päättymisestä. Pyrimme jatkossa lisäämään entistä enemmän tiedottamista kaapeloinnin eri etenemisvaiheissa.

Saitko riittävästi tietoa kaapelointityön aloituksesta, etenemisestä ja/tai sen päättymisestä?

Jonkin verran kehitettävää oli kaapelointitöiden laadussa ja töiden viimeistelyssä. Vastanneista 17 % oli tyytymättömiä työn laatuun kaapelointitöiden valmistuttua. Saimme hyviä kehitysideoita mm. jälkitoimien loppuunsaattamiseen liittyen. Hyödynnämme saamaamme palautetta palveluidemme kehittämiseen.

Oletko ollut tyytyväinen työn laatuun kaapelointitöiden valmistuttua?

 

Mielikuva Leppäkosken Sähköstä

Leppäkosken Sähkö miellettiin yhtiönä luotettavaksi ja verkkonsa sekä asiakkaansa hyvin tuntevaksi. Saimme kiitosta toimitusvarmuudesta, paikallisuudesta ja asiantuntevuudesta. Verkkopalvelumaksujen taso herätti jonkin verran keskustelua.