Tiedotteet 05.02.2024

Leppäkoski 105 vuotta – Energiaa, jolla on juuret

Leppäkoski Group on juuristaan ylpeä ja perinteitään arvostava yritys. Sen perustavat sanat luettiin tammikuussa 1919 Ikaalisissa parkanolaisen kyläsepän Jooseppi Rytilän johdolla. Nyt yhtiö toimittaa sähköä yli 30 000 asiakkaalle kuuden kunnan alueella. Konsernin energiatuotevalikoimaan kuuluva kaukolämpötoiminta on laajentunut jo seitsemän eri kunnan alueelle ja kaukolämpöasiakkaita on lähes 1500.

Yhtiön perustamisesta tähän päivään on edetty maaseudun sähköistämisestä monipuolisen tuote- ja palveluvalikoiman omaavaksi energiakonserniksi. Kasvutarina pitää sisällään sota- ja lama-ajat, jotka loivat omat haasteensa mm. tarvikkeiden saantiin.

Kiihtyvällä tahdilla digitalisoituva yhteiskunta on tuonut mukanaan mahdollisuuksia yhtiölle ja sen asiakkaille. Koko reilun vuosisadan mittaisen kehityskaaren ajan tekniikan kehitystä ja yhteiskunnan muutosta on  seurattu yhtiön perustajien tavoin tarkalla silmällä ja korvalla.  Vaikka toiminta on 105 vuoden aikana merkittävästi laajentunut, on Leppäkoski sopeutunut ympäröiviin muutoksiin joustavasti ja ketterästi.

Merkittävä alueellinen työllistäjä

Yhtiön hallinto ja henkilöstö on ollut kautta aikojen poikkeuksellisen sitoutunutta.  Ilman lojaalia ja ammattitaitoista henkilöstöä, ei yli sadan vuoden kasvutarinaa olisi. Konsernin henkilöstömäärä on tällä hetkellä kasvussa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konsernissa työtehtävänsä on aloittanut tai aloittaa 9 uutta energia-alan ja puunhankinnan ammattilaista.

Biopolttoaineilla tuotettua lämpöä

Vuoden 2022 alussa alkaneen Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuivat materiaalien sekä mm. kotimaisten biopolttoaineiden saatavuuteen ja hintoihin. Sodan aiheuttamiin riskeihin varauduttiin hankkimalla polttoaineita ja materiaalia varastoon. Marraskuussa 2022 aloitettiin oma energiapuun hankinta suoraan lähialueen metsänomistajilta. Energiapuun hankinta on laajentunut omaksi liiketoiminnaksi. Leppäkosken palvelumallilla bioraaka-aine kerätään metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Palvelumallin avulla varmistetaan mm. konsernin kaukolämmön kilpailukyky ja alueellinen toimitusvarmuus kaukolämpöasiakkaille.  Biopolttoaineilla tuotettu kaukolämpö on lähes päästötöntä sekä taatusti kotimaista.

Alueellinen elinvoimaisuus

Yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt investoinnit uusiutuvan energian, toimitusvarmuuden, ympäristöystävällisen kaukolämmön sekä energiahuoltovarmuuden puolesta tukevat Leppäkosken arvoja ja vastuullisuustavoitteita. Yhdessä toteutetut energiatehokkuustoimet hyödyttävät ympäristöä ja auttavat asiakasta menestymään nyt ja tulevaisuudessa.