Tiedotteet | Sähkönjakelu 15.04.2024

Leppäkoski Group ja Caproc kehittivät kotimaisen IoT-päätelaitteen uusien älysähkömittareiden mittaustiedon reaaliaikaiseen etäsiirtoon

Vuoden 2028 loppuun mennessä valtioneuvoston asetuksen mukainen seuraavan sukupolven sähkön etämittauslaitteisto AMR 2.0 tulee käyttöön useimmissa sähkönkäyttöpaikoissa. Suomessa sähkömittareita tullaan vaihtamaan yli kolmessa miljoonassa käyttöpaikassa. Merkittävimmät muutokset koskevat sähkönmittauksen mittausjaksoa, mittareiden kuormanohjausvalmiutta ja vakioitua automaatioliitäntää. HAN-automaatioliitäntä (Home Area Network) soveltuu mittaustiedon jatkuvaan lukuun. Osapuolten kehittämä IoT-päätelaite liitetään mittariin, josta lähes reaaliaikaista mittausdataa voidaan siirtää langattomasti erilaisiin talotekniikan ohjausjärjestelmiin, pilvipalveluihin ja kotiautomaatiojärjestelmiin. Parhaillaan käynnissä olevaan päätelaitteen kenttätestaukseen osallistuvat Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa Leppäkoski Group Oy, Caproc Oy, S-Ryhmä,  eWatt Smart Power Systems Oy ja Enermix Oy.

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) velvoittaa verkkoyhtiöt uusimaan sähkömittaukset vuoden 2028 loppuun mennessä.

”Verkkoyhtiön rooli tässä kehityshankkeessa on ollut tekninen asiantuntijarooli. Ensimmäisten LoRaHAN-päätelaitteen kenttätestejä tehtiin loppuvuodesta 2023 Leppäkoski-konsernin omiin sähkönkäyttöpaikkoihin asennetuilla testilaitteilla. Nyt laajennetussa kenttätestauksessa pohdimme HAN-porttiin käyttöönottoon liittyviä erityiskysymyksiä ensisijaisesti verkkoyhtiön näkökulmasta.  Oma sähkömittareiden vaihtourakkamme käynnistyy talvella 2025 ja tulemme vaihtamaan yli 30 000 mittaria seuraavan parin vuoden aikana”, sanoo Leppäkosken Sähkö Oy:n verkkojohtaja Jukka Rajala.

Leppäkoski Group Oy:n IoT-päätelaitehanke käynnistettiin verkkoyhtiön sähkömittareiden hankintapäätöksen yhteydessä. Kehityshanke on Leppäkoski Group Oy:n ratkaisuliiketoiminnan kehityshanke ja osa konsernin vastuullisuustoimia.

”Sovellamme liiketoiminnan kehityshankkeissa usein uutta teknologiaa. Sähkön tosiaikaiselle kulutustiedolle on avautumassa uusia käyttösovelluksia osana energiasiirtymää. Esimerkiksi sähkökauppa on siirtymässä kohti 15 minuutin mittausjaksoa, joka lisää tuoreen mittausdatan ja älykkään taloautomaation tarvetta osana kiinteistöjen kustannustehokasta sähkönkäyttöä ”, sanoo Leppäkoski Group Oy:n kehitysjohtaja Mauno Oksanen.

Uuden LoRaHAN-päätelaitteen suunnittelusta ja valmistuksesta on vastannut kotimainen Caproc Oy. Yritys on erikoistunut langattomien pitkän kantaman mitta-antureiden ja IoT-päätelaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen.

”Tässä kehityshankkeessa olemme pyrkineet valmistamaan mahdollisimman kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen IoT-päätelaitteen, joka soveltuu asetuksen mukaisiin sähkömittareihin Suomessa. Kun sähkömittarin HAN-portti on avattu ja provisioitu IoT-päätelaite on asennettu paikoilleen, mittausdatan siirto taustajärjestelmiin käynnistyy automaattisesti. Asennus onnistuu helposti kytkemällä laitteen mukana tuleva johto sähkömittarin HAN-liittimeen. Päätelaite on huoltovapaa ja saa käyttövoimansa sähkömittarista. LoRaWAN-teknologialla pääsemme jo nyt minuuttitason mittausdataan. Valmiina testaukseen on myös teleoperaattoreiden LTE-M/NB-IoT verkkoa hyödyntävä versio. Parhaillaan on meneillään kenttätestaukset yhteistyökumppaneiden kanssa, jonka jälkeen laitteita on tilattavissa arviolta kesäkuussa 2024.”, kertoo Caproc Oy:n toimitusjohtaja Toni Savela.

Enermix Oy:n kehittämä Talotohtori 2.0 valvomoratkaisu on suurten kiinteistömassojen eri-ikäisen talotekniikan hallintaan ja älykkäisiin ohjauksiin tarkoitettu kokonaisjärjestelmä. Talotohtori 2.0 alustan yhdenmukainen tiedonhallinta ja siihen yhdistetyt REST-rajapinnat mahdollistavat helpon ja kustannustehokkaan tavan tuottaa lisäarvopalveluita erilaisten IoT-päätelaitteiden ja automaatiojärjestelmien dataan perustuvissa etäohjauksissa.

”Tosiaikaisen sähkön mittaustiedon tarve kasvaa taloautomaatioissa, kun kiinteistöjen sähkönkäytön joustoa ja spot-hintaan perustuvaa automatisoitua ohjausta halutaan lisätä. Esimerkkeinä sähköauton lataus, lämpöpumput, aurinkopaneelit ja akustot. Talotohtori 2.0 järjestelmään on nyt toteutettu myös AMR 2.0 mittarin päätelaitteen käyttöliittymä, jolla voidaan tarkastella ja hallita sähkömittareista luettavaa tietoa. REST-rajapinta mahdollistaa mittaustietojen hakemisen kolmansien osapuolien järjestelmiin. Kehitetty ominaisuus tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan tavan täydentää kiinteistöjen datan keruuta ja ohjauksia sähkön reaaliaikatiedolla”, sanoo Enermix oy:n palvelupäällikkö Matti Alatalo.

”Ensimmäiset IoT-päätelaitteet on asennettu S-Ryhmän kiinteistöihin, jotka ovat Elisan Smart Building palvelussa. Enermix toimittaa palveluun jo automaatiolaitteiden sekä energiamittareiden tietoja, mutta uuden päätelaitteen myötä saadaan paikallisen verkkoyhtiön energiamittarilta data huomattavasti aikaisempaa toteutustapaa nopeammin”, jatkaa Alatalo.

 

Lisätietoja:

Leppäkosken Sähkö Oy, verkkojohtaja Jukka Rajala, puh. 044 750 3011

Leppäkoski Group Oy, kehitysjohtaja Mauno Oksanen, puh. 044 750 3338

Caproc Oy, toimitusjohtaja Toni Savela, puh. 040 5562176, caproc.fi

Enermix Oy, palvelupäällikkö Matti Alatalo, puh 050 554 3683, talotohtori.fi

Tilaa uutiskirje