Tiedotteet 20.12.2023

Leppäkoski Group Oy järjestää osakeannin nykyisille osakkeen­omistajilleen

Leppäkoski Group Oy järjestää osakeannin 20.12.2023–2.1.2024, jossa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi yhtiön hallussa olevia osakkeita. Annin tavoitteena on kerätä osakkeenomistajilta lähes 5 miljoonaa euroa käyttöpääoman vahvistamiseksi ja tulevien investointien rahoittamiseksi.

Tytäryhtiön Leppäkosken Sähkö Oy:n energiamarkkinalain edellyttämät investoinnit toimitusvarmuuteen sekä sähköenergianmittauksiin rasittavat Leppäkoski-konsernin kassavirtaa lähivuosien aikana. Lisäksi yhtiö on osana kokonaisvaltaista riskienhallintastrategiaa käynnistänyt uuden, energiapuun raaka-ainehankintaa koskevan liiketoiminnan, jolla pyritään ensisijaisesti turvaamaan raaka-aineiden hankinta ja kaukolämmön kilpailukyky pitkällä tähtäimellä.

”Uusi toiminta edellyttää riittäviä taloudellisia puskureita polttoaineiden hankintaan ja hankinnan resurssointiin”, sanoo Leppäkoski Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Uusi valvontamalli rankaisee sähkönjakeluyhtiöiden omistajia

Energiaviraston valmisteilla olevan uuden valvontamallin myötä sähkönjakeluyhtiöiden investointivelvoitteiden toteuttaminen kassavirralla tulee tulevaisuudessa olemaan lähes mahdotonta sallitulla tuottotasolla, rahoitusmarkkinatilanne ja poliittisen ohjauksen riskit huomioiden. Uusi valvontamalli seuraaville 8 vuodelle on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2024 alkaen.

”Nykyisessä rahoitusmarkkinatilanteessa sekä epävakaassa toimintaympäristössä sähkönjakelun uuden valvontamallin muutosten aiheuttamat kassavirran heikennykset ajoittuvat äärettömän huonoon hetkeen ja rankaisevat toimijoita kohtuuttomasti. Tämä on muiden energiatoimialaan kohdistuvien riskien lisäksi yksi syy nyt toteutettavalle osakeannille”, sanoo Koskinen.

”Energiaviraston laatiman uuden valvontamallin suurimpia häviäjiä ovat kunnat ja kaupungit, jotka omistavat sähkönjakeluyhtiöitä. Niiden omistuksen arvosta saattaa sulaa jopa yli miljardi euroa ja samanaikaisesti syntyy merkittävä riski siitä, että kunnat ja kaupungit joutuvat pääomittamaan omistamiaan yhtiöitä lain velvoittamien toimitusvarmuusinvestointien toteuttamiseksi. Tämä osaltaan ei tule ainakaan parantamaan heikkoa kuntataloutta”, Koskinen jatkaa.