Tiedotteet 01.02.2024

Leppäkoski Group Oy:n osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan

Leppäkoski Group Oy järjesti osakeannin 20.12.2023-31.1.2024 välisenä aikana, jossa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi yhtiön hallussa olevia osakkeita. Alun perin annin piti päättyä 2.1.2024, mutta yhtiön hallitus päätti jatkaa sitä 31.1.2024 saakka. Annin tavoitteena oli kerätä osakkeenomistajilta lähes viisi miljoonaa euroa käyttöpääoman vahvistamiseksi ja tulevien investointien rahoittamiseksi. Anti merkittiin kokonaisuudessaan ja merkitsijöitä oli yli kolmekymmentä osakkeenomistajaa. Hallitus käsittelee merkintähakemukset ja päättää merkintäsitoumusten jaosta 9.2.2024.

Tytäryhtiön Leppäkosken Sähkö Oy:n energiamarkkinalain edellyttämät investoinnit toimitusvarmuuteen sekä sähköenergianmittauksiin rasittavat Leppäkoski-konsernin kassavirtaa lähivuosien aikana. Lisäksi yhtiö on osana kokonaisvaltaista riskienhallintastrategiaa käynnistänyt uuden, energiapuun raaka-ainehankintaa koskevan liiketoiminnan. Puunhankintaliiketoiminnalla pyritään ensisijaisesti turvaamaan raaka-aineiden hankinta ja kaukolämmön kilpailukyky pitkällä tähtäimellä.

”Uusi toiminta edellyttää riittäviä taloudellisia puskureita polttoaineiden hankintaan ja hankinnan resurssointiin”, kertoo Leppäkoski Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Kymmenien piensijoittajien lisäksi myös Leppäkoski Group Oy:stä noin 21 % omistava Alfors Oy osallistui antiin. Alfors Oy:n omistaa sijoitusyhtiö Sheet Holding Oy, josta enemmistön (87,5 %) omistavat infrastruktuurisijoittajat. Omistusrakenteessa ovat sijoitusyhtiöidensä kautta mukana myös Leppäkoski Group Oy:n  johtoon kuuluvista henkilöistä toimitusjohtaja Juha Koskinen, talousjohtaja Juha Siiranen, hallituksen puheenjohtaja Esa Koskela ja hallituksen jäsen Mika Kotiranta. Edellä mainitut johdon edustajat omistavat Alforsin kautta Leppäkoski Group Oy:stä noin 2,5 %.

Johto ei ottanut osaa Alfors Oy:n pääomitukseen, jolla mahdollistettiin Alfors Oy:n osallistuminen antiin. Sen sijaan toimitusjohtaja merkitsi henkilökohtaisesti 3 kpl A-osakkeita.

”Johdon omistus on tärkeää sijoittajille, koska se varmistaa osakkeenomistajien ja johdon yhteisen intressin yhtiön kehittämisen osalta”, toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Tilaa uutiskirje