Tiedotteet 15.04.2020

Leppäkoski Group Oy:n osakekohtainen arvo kasvoi merkittävästi

Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,6 % ollen nyt 21,5 (20,9) M€. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,6 (10,3) M€. Konsernin liikevaihto laski 2,1 % edellisvuodesta ollen 49,7 (50,7) M€. Konsernin liikevoitto oli 2,6 (8,1) M€ ja tulos 2,0 (7,2) M€. Konsernitason liikevoitto ja tulos eivät ole edellisvuoteen verrattuna vertailukelpoiset. Tilikauden 2018 luvut sisältävät kertaluonteisia voittoja FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n osakkeiden myymisestä sekä Äetsän kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä Adven Oy:lle. Konsernin tilikauden poistot olivat 6,5 (5,9) M€. Konsernin pakolliset varaukset säilyivät edellisvuoden tasolla ollen 0,5 M€. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta 18,7 M€ ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 130,5 (111,8) M€. Konsernitasolla oma pääoma kasvoi 57,0 M€:oon (47,4 M€). Osakkeen arvo kasvoi 20 % edellisvuoteen verrattuna. Osakekohtainen keskimääräinen substanssiarvo tilikauden päättyessä on 551 €/kpl (458 €/kpl).

Kasvustrategiansa mukaisesti konserni laajensi toiminta-aluettaan entisestään, kun Leppäkosken Lämpö Oy osti elokuussa 2019 Ulvilan Lämmön koko osakekannan Ulvilan kaupungilta. Kaupan vaikutus Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaihtoon on noin 2 miljoonaa euroa ja se kasvattaa kaukolämmön myyntiä noin 15 %.

Vuonna 2018 käynnistetty Energiaratkaisut-liiketoiminta vastaa toimintaympäristön muutoksiin tuottamalla ajan henkeen soveltuvia energiaratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuudessa verkot ovat osa laajempaa ”energia-alustataloutta”, jossa alan toimijat vastaavat asiakkaiden energiapalveluista ja -ratkaisuista. Verkkojen kaksisuuntaisuus, järjestelmien hajautus, älykkäiden järjestelmien yleistyminen ja muu teknologiakehitys lisäävät asiakkaiden valinta- ja vaikutusmahdollisuuksia.

 Jakeluverkkopalvelut yhtiöitettiin vuoden vaihteessa

Jakeluverkkopalvelut yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen 1.1.2020 alkaen edellisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Muutos perustuu sähkömarkkinalain vaatimukseen, jossa sähkönsiirto on eriytettävä sähkön tuotannosta ja myynnistä. Uuden verkkoyhtiön nimenä säilyi Leppäkosken Sähkö Oy ja samalla emoyhtiön nimi muutettiin Leppäkoski Group Oy:ksi. Yhtiöittämisellä ei ollut henkilöstövaikutuksia. Jakeluverkkopalveluiden henkilöstö siirtyi uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä.

Uusien arvojen keskiössä asiakas

Kertomusvuoden marraskuussa lanseerattiin konsernin uudistetut arvot Luonnonläheinen, Osaava, Luotettava ja Menestyvä. “Uudistettujen arvojen keskiössä on asiakas ja ne kiteytyvät asiakaslupaukseen konsernin sitoutumisesta löytämään yhä parempia ratkaisuja asiakkaan muuttuviin tarpeisiin, toimimaan vastuullisesti ja pitämään katseen tiukasti tulevaisuudessa” – summaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Varsinainen yhtiökokous

Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 15.4.2020 klo 13.00 Ikaalisten Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,55 euroa ja K-osakkeelle 2,45 euroa. Hallituksesta erovuorossa olleet Esa Koskela ja Markku Koivuniemi valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai juha.koskinen(at)leppakoski.fi