Tiedotteet | Sähkö 31.01.2022

Leppäkoski investoi merkittävästi Ylöjärven haja-asutusalueen toimitusvarmuuteen

Leppäkosken Sähkö Oy investoi kuluvan vuoden aikana noin 3 miljoonaa euroa Ylöjärven verkkoalueen toimitusvarmuuteen. Investoinnit kohdistuvat pääosin Ylöjärven verkkoalueen pohjoisosiin. Myös taajama-alueen pienemmät kohteet ovat saneerauslistalla.

Leppäkosken Sähkö Oy on kohdentanut toimitusvarmuusinvestointeja viime vuosina voimakkaasti Ylöjärven taajama-alueille. Kuluvana keväänä aloitettavat investoinnit keskitetään yhtiön jakeluverkon piirissä oleville haja-asutusalueille. ”Taajaman ulkopuolella sijaitseva jakeluverkko koostuu vielä suurelta osin ilmajohtotekniikasta, joka on altis esimerkiksi myrskyn ja lumikuormien aiheuttamille vioille” – kertoo suunnittelu- ja rakennuttamispäällikkö Mika Marttila Leppäkosken Sähköstä.

”Suunnitelluilla investoinneilla tullaan parantamaan toimitusvarmuutta merkittävästi. Laajan haja-asutusalueelle kohdistuvan urakan lisäksi saneeraamme kuluvana vuonna myös pienempiä kohteita taajama-alueilla”- Marttila jatkaa.

Suunniteltu laajempi kokonaisuus koskee verkkoaluetta Veittolasta Lempiäniemen kautta Otavanniemeen. Lisäksi on tarkoitus rakentaa varayhteys Otavanniemestä Yliselle sekä saneerata Otavan saaria syöttävät ilmajohdot vesistökaapeleiksi. Hanke sisältää noin 25 km runkoverkkoa, 25 km pienjänniteverkkoa sekä 20 muuntamoa. Jos kaikki etenee suunnitellusti, valmistuu hanke vuoden 2022 loppuun mennessä purkutöitä lukuun ottamatta. Hankeen toteuttaa Power Prof Partners Oy.

”Saneerauksen suunnittelu on alkanut ja yhteistyökumppanimme Power Prof Partners Oy:n suunnittelijat liikkuvat maastossa kartoittaen johtoreittejä ja muuntamopaikkoja. He ovat hankkeen tiimoilta lähiaikoina yhteydessä myös alueen maanomistajiin” – kertoo suunnittelija Matti Kiviranta Leppäkosken Sähköstä.

 

Kuva suunnittelualueesta