Tiedotteet 30.03.2016

Leppäkoski-konserni etenee strategiansa mukaisesti

Leppäkosken Sähkö on vahvasti pirkanmaalainen konserni, joka toimii energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Konserni on laajentunut sähköyhtiöstä vastuulliseksi, alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teollisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme kumppanina useissa eri yhteisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden energia-alan toimijoiden kanssa. Vuosi 2015 oli konsernille menestyksekäs.

Positiivinen tuloskehitys jatkuu

Konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Konsernin liikevaihto oli noin 64,2 M€ (67,7 M€), jossa laskua edelliseen vuoteen noin 5,2 %. Konsernin liikevoitto kasvoi 17 % ollen noin 5,6 M€ (4,8 M€). Tilikauden tulos oli 3,8 M€ (3,2 M€). Investointeja tehtiin 10,7 M€:n edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 112,2 M€:oon (105,4 M€). Omavaraisuusaste nousi 56,5 %:iin (54,8 %) ja maksuvalmius (QR) kohosi 1,1:een (0,9).

Huolimatta konsernin kokonaisliikevaihdon lievästä laskusta, kaikkien päätoimialojen:
verkkoliiketoiminta, kaukolämpöliiketoiminta ja sähkönmyyntiliiketoiminta tulokset paranivat.

Kaukolämpö- ja maakaasuliiketoimintaa harjoittava Leppäkosken Lämpö Oy kasvatti tulostaan yritysrakennejärjestelyiden, toiminnan tehostumisen ja tuotantorakenteen muutoksen myötä. Sähkökauppaa harjoittavan Leppäkosken Energia Oy:n liikevaihto
säilyi kireässä kilpailutilanteessa lähes edellisvuoden tasolla ja liikevoitto parani ollen tästä huolimatta jo toisen vuoden peräkkäin negatiivinen. Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Sähkönsiirtoliiketoiminnan tehokuutta parannettiin edelleen.

Tilikauden päättyessä henkilökuntaa koko konsernissa oli 74 henkilöä.

Konserni nousi parhaimpien yritysten joukkoon

Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin v. 2015 Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Talousanalyytikot totesivat Leppäkosken sijoittuvan sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon.

Hinnat pysyivät vakaina

Vaikka yhtiö investoi voimakkaasti jakeluverkkonsa toimitusvarmuuteen, ei sähkön
siirtohintoja eikä liittymismaksuja kertomusvuonna korotettu. Sähkökaupan kuluttaja-asiakkaat kilpailuttivat sähkösopimuksiaan aiempaa aktiivisemmin ja kiinnostus markkinaehtoisiin tuotteisiin kasvoi kertomusvuoden aikana. Kaukolämmön kokonaishinnat laskivat hintauudistusten myötä lähes kaikkien kaukolämpöverkkojen alueilla.

Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään Ikaalisten toimitalolla keskiviikkona 27.4. klo 10.00 alkaen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai
juha.koskinen(at)leppakoski.fi