Tiedotteet 16.05.2022

Leppäkoski-konserni on varautunut poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Energia-ala on yhteiskunnan kannalta yksi kriittisimmistä toimialoista, minkä vuoksi toimialalla on tärkeää aktiivisesti päivittää varautumissuunnitelmia sekä ns. normaali- ja varsinkin poikkeuksellisissa tilanteissa.

”Uskon, että useimmat energiayhtiöt ovat varautuneet tämänhetkiseen Euroopassa vallitsevaan kriisitilanteeseen hyvin. Myös Leppäkoski-konsernissa on varauduttu Ukrainan kriisin aiheuttamiin haasteisiin”, toimitusjohtaja Juha Koskinen sanoo.

”Konserniin on nimetty erityisesti huoltovarmuusasioita varten eri liiketoimintojen vastuuhenkilöistä koottu työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Päätöksiä tehdään tilanteen ja riskiarvioiden perusteella. Esimerkiksi sähkönjakeluverkon vuoden 2023 rakennusmateriaaleista on hankittu jo puolet ennakkoon, koska materiaalien saatavuus on olennaisesti heikentynyt ja hinnat ovat nousseet. Joillakin tarvikkeilla toimitusajat ovat venyneet jopa vuoden pituisiksi. Myös kaukolämmön rakentamiseen liittyen olemme varautuneet materiaalien saatavuudessa ilmeneviin ongelmiin”, Koskinen valottaa esimerkkejä.

Maakaasun tarve pienenee

Ennen Ukrainan kriisiä yhtiön jakamasta kaukolämmöstä valtaosa tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla ja maakaasun osuus oli noin 2–10 %. Tavoitteenamme on, että seuraavalla lämmityskaudella maakaasun käyttö pienenee oleellisesti. Maakaasusta irtautuminen toteutetaan muuttamalla maakaasukäyttöisiä kaukolämmön huippu- ja varalämpökeskuksia kevytöljykäyttöisiksi. Kuluvan vuoden lopussa Ikaalisiin valmistuva uusi biolämpökeskus vähentää sekin osaltaan maakaasun käyttöä. Lisäksi huoltovarmuuden varmistamiseksi yhtiön tuotantolaitoksilla on teknisesti varauduttu käyttämään myös turvetta.

Myös tietoturvariskeihin varauduttu

Erilaiset tietojenkalasteluviestit kuten myös tietoliikenneverkkojen skannaus ja erilaiset haittaohjelmat ovat yleistyneet huomattavasti. ”Olemme jo ennen kriisiä tunnistaneet tietoturvaan liittyviä riskejä ja varautuneet niihin mm. teknisin ratkaisuin sekä kouluttamalla henkilökuntaamme kyberturvallisuuden osalta”, Juha Koskinen kertoo. ”En pidä todennäköisenä, että Suomen energiahuolto tuotannon tai jakelun osalta on kaatumassa lisääntyneiden verkkohyökkäysten vuoksi, mutta on hyvä muistaa että riski on olemassa ja siihen tulee varautua huolellisesti”, Koskinen korostaa.

Hyviä ohjeita kansalaisille vaikkapa pitkiin sähkökatkoihin varautumisesta löytyy 72tuntia.fi-sivustolta, jota ylläpitää Huoltovarmuuskeskus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.