Tiedotteet 15.06.2023

Leppäkoski-konsernin tulostiedote ja yhtiökokouksen päätökset

Leppäkoski- konsernin liikevaihto vuodelta 2022 laski edellisvuodesta n. 10 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani lähes miljoonalla eurolla. Liikevaihdon laskuun vaikutti sähkönmyyntiliiketoiminnan liiketoimintasiirto osakkuusyhtiö Omavoima Oy:lle 1.1.2022 alkaen.

Konsernin liiketoiminnoista lämpöliiketoiminta ja sähköntuotanto kasvattivat liikevaihtoaan edellisvuodesta. Sähkön jakeluliiketoiminnan liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla. Konsernin kokonaisliikevaihto vuonna 2022 oli 46,4 M€ (56,3 M€). Konsernin liikevoitto oli n. 4,2 M€ (3,4 M€) jossa kasvua edellisvuodesta noin 26 %. Liikevoittoprosentti nousi 9,1 %:iin (6,0 %).

Liikevaihdon laskusta huolimatta konsernin kannattavuus parani ja käyttökate oli 12,2 M€ (11,4 M€). Konsernin tulos oli 3,2 M€ (2.2 M€).

Investoinnit kasvoivat hieman edellisvuodesta ollen nyt 14,9 M€. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimialueen sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden parantamiseen sekä kotimaisia polttoaineita käyttävän, Ikaalisten uuden kaukolämpölaitoksen rakentamiseen.

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 15.6.2023 klo 9.00 yhtiön keskustoimipaikassa Ikaalisissa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,80 euroa ja K-osakkeelle 2,70 euroa. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 5 henkilöä. Hallituksesta erovuorossa olleet Markku Koivuniemi ja Esa Koskela valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Leppäkoski Group Oy:n vuoden 2022 vuosikertomus ja vastuullisuuskatsaus löytyy täältä.