Tiedotteet 28.04.2021

Leppäkoski-konsernin tulostiedote – yhtiökokouksen päätökset

Leppäkoski-konsernin yhtiörakenne muuttui vuoden 2020 alussa, kun sähköverkkopalvelut eriytettiin sähkömarkkinalain vaatimuksesta omaan yhtiöönsä. Rakennemuutoksen yhteydessä emoyhtiön nimi muuttui Leppäkoski Group Oy:ksi. Sähkön jakeluverkkoyhtiö otti käyttöön, Leppäkosken Sähkö Oy -nimen.

Eriyttämisen seurauksena emoyhtiö Leppäkoski Group Oy:n liikevaihto laski edellisvuodesta 71,5 % ollen nyt 6,1 (21,5) M€. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -2,2 M€ (3,6) M€. Konsernin liikevaihto oli 47,4 (49,7) M€, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 4,6 %. Konsernin liike­voitto oli 2,4 (2,6) M€ ja tulos 1,4 (2) M€. Omavaraisuusaste oli 58,3 % (68,1 %) ja maksuvalmius 1,1 (1,7). Konsernin tilikauden pois­tot olivat 7 (6,5) M€. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta 22,3 M€ ollen tilikauden päättyessä 152,8 M€.

”Historiallisen lämpimän vuoden seurauksena konsernin liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna kaikilla ydinliiketoiminta-alueilla. Koronapandemian vaikutukset olivat kuitenkin arvioitua vähäisemmät. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus säilyi lähes edellisvuoden tasolla”, kertoo toimitusjohtaja Juha Koskinen. ”Kuluva vuosi on lähtenyt suotuisasti liikkeelle johtuen mm. edellisvuotta kylmemmästä säästä. Myrskyjäkään ei ole alkuvuoden aikana vielä koettu”, Koskinen jatkaa.

Sähkömarkkinalaki ja valvontamenetelmät muuttuvat

Sähkömarkkinalakiin ja Energiaviraston valvontamenetelmiin julkisuudessa esitettyjen muutosten on ennustettu laskevan tuottotasoja ja siirtävän eteenpäin toimitusvarmuusinvestointeja.

Kehitystyötä hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi

”Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä asia. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi palvelukanavasta riippumatta. Asiakaspalveluprosessin tehostamiseksi ja asiakkaiden palvelukokemuksen parantamiseksi toteutettiin kertomusvuonna laaja sähkönmyynti- ja sähkönjakeluliiketoimintojen asiakastietojärjestelmäuudistus ja uudistettiin konsernin verkkosivut. Uudistusten myötä voimme tarjota asiakkaillemme uusia sähköisiä palvelukanavia ja palvella asiakkaitamme laajennetuin aukioloajoin”, toimitusjohtaja Juha Koskinen jatkaa.

Päästötön lämmöntuotanto osana vastuullista toimintaa

Vastuullisuuden merkitys voimistuu sekä asiakkaiden, yhteistyökumppanien että rahoittajien keskuudessa. Konsernin toiminnoissa huomioidaan ilmastonmuutos ja ympäristö arvojen ja sertifioidun toimintajärjestelmän viitoittamana.

”Kartoitamme parhaillaan siirtymistä päästöttömään lämmöntuotantoon ja tiekartalla on siihen liittyen useita selvityshankkeita”, toimitusjohtaja Koskinen kertoo.

”Nähtävissä on, että pientuotannon osuus tulee entisestään kasvamaan. Myös erilaiset kiinteistöjen energianhallintaan ja IoT-teknologiaan perustuvat energia -ja olosuhderatkaisut ovat yhä enenevässä määrin osa asiakkaiden arkea. Vastaamme kasvavaan kysyntään tarjoamalla olosuhde- ja energiatehokkuusratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.”

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 27.4.2021 klo 13.00 Ikaalisten Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksen auditoriossa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,60 euroa ja K-osakkeelle 2,50 euroa. Hallituksesta erovuorossa olleet Risto Linnainmaa ja Eero Väätäinen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

 

Lisätietoja
toimitusjohtaja Juha Koskinen
puh. 044 750 3315
juha.koskinen(at)leppakoski.fi

Pysy ajan tasalla, tilaa uutiskirje!

Tilaa Leppäkosken ajankohtaiset uutiset, edut ja arjen vinkit suoraan sähköpostiisi. Uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa.