Tiedotteet | Sähkönjakelu 12.01.2022

Leppäkoski vaihtaa pienjännitekytkimiä uusiin

Vuosien 2019–2021 aikana urakoiduissa sähkönjakeluverkon saneeraustöissä on käytetty pienjännitekytkimiä, joissa on ilmennyt materiaalivirheitä. Näille kytkimille tehtiin jo vuosi sitten tarkastuksia, mutta vikaantumiset ovat jatkuneet kuluvan talven pakkasten myötä. Edellä mainitusta syystä kaikki pienjännitekytkimet vaihdetaan uusiin erityyppisiin kytkimiin. Vaihtotyöt aloitetaan viikolla kolme ja ne jatkuvat kevääseen saakka.

Kyseisiä kytkimiä on asennettu vuonna 2019 Kihniön pohjoispuolella Isoniementien alueella Korhoskylästä Peltoperälle. Vuonna 2020 kytkimiä käytettiin Parkanossa Lapinnevan ja Vuorijärven urakka-alueilla. Vuorijärven projektialue oli laaja ulottuen Pentin teollisuusalueelta aina Latosuonperälle ja Pirttijärvelle. Vuonna 2021 kytkimiä on käytetty Parkanossa Kuivasjärven ja Linnankylän alueilla sekä Kihniössä Niskoksen ja Talosenperän alueilla.

Vaihtotyöt tehdään muuntopiiri kerrallaan ja asennustyön työturvallisuuden varmistamiseksi, joudutaan sähköt katkaisemaan muuntopiiristä huoltotyön ajaksi. Kytkimen vaihdon arvioidaan kohteesta riippuen kestävän puolesta tunnista kolmeen tuntiin. Seuraamme huoltotöiden suunnittelussa sääennusteita ja pakkasrajana on -15 °C. Vaihtotyön suorittaa kyseisten kohteiden urakoitsija.

Jotta alueen asiakkaat voivat varautua tulevaan huoltokeskeytykseen, ilmoitamme kunkin alueen huoltopäivän asiakkaille etukäteen tekstiviestillä. Tekstiviesti-ilmoitus lähetetään 1–2 päivää ennen keskeytystä. Tarkkaa kellonaikaa emme valitettavasti pysty määrittämään, sillä kytkinten vaihtoon kuluva aika vaihtelee kohteittain.

Teemme parhaamme, että huoltotyö sujuu mahdollisimman nopeasti, ja että se ei aiheuta kohtuutonta haittaa asiakkaille.

Pahoittelemme huoltokeskeytysten asiakkaille aiheuttamaa häiriötä.