Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakepääoma 177.381,40 euroa (rekisteröity 3.6.2016) on täysin maksettu. Osakkeet jakautuvat kahteen osakesarjaan: A-sarjaan ja K-sarjaan.

A-sarjan osakkeiden lukumäärä on 51.342 kpl ja kukin niistä oikeuttaa yhteen (1) ääneen osaketta kohden yhtiökokouksessa (yhteensä 51.342 ääntä eli noin 4,6 % kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä yhtiökokouksessa). A-sarjan osake on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeutettu 2 prosenttiyksikköä suurempaan osinkoon verrattuna K-sarjan osakkeeseen.

K-sarjan osakkeiden lukumäärä on 53.000 ja kukin niistä oikeuttaa kahteenkymmeneen (20) ääneen osaketta kohden yhtiökokouksessa (yhteensä 1.060.000 ääntä eli noin 95,4 % kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä yhtiökokouksessa).

Yhtiön yhteenlaskettu osakemäärä on 104.342 kpl ja kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama äänimäärä yhtiökokouksessa on 1.111.342 ääntä.

 

Arvo-osuusjärjestelmä

Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 1.8.2014-29.8.2014 (rekisteröity 30.7.2014).

 

Yhtiöjärjestys

Yhtiön osakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu yhtiöjärjestykseen sisällytetyillä lunastus- ja suostumuslausekkeilla.

 

Omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutus

Yhtiökokous, joka pidettiin 30.3.2015, päätti vuodelta 1991 olevan rahastoannin päättämisestä osakeyhtiölain 9:19 §:n mukaan, sillä rahastoantipäätöksestä on kulunut yli kymmenen vuotta. Yhtiökokous päätti myös, että oikeus osakkeeseen on menetetty ja että käyttämättömillä merkintäoikeuksilla saatavat K-sarjan osakkeet jäävät Yhtiön haltuun tulevia tarpeita varten.

Yhtiökokous on antanut 18.4.2024 yhtiön hallitukselle hankinta- ja luovutusvaltuudet enintään 15.000 A-sarjan osakkeen ja enintään 15.000 K-sarjan osakkeen osalta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.