Vinkit 26.07.2018

Millainen on projekti-insinöörin työpäivä?

Klaus Iltanen huolehtii, että Leppäkosken tietoturva toimii ja toiminta kehittyy. Hyppää Klausin saappaisiin päiväksi!

Kuka?

Klaus Iltanen, Leppäkosken Sähkö Oy:n projekti-insinööri

Työtehtävät

  • ICT- ja digitalisaatiokehitys
  • Projektikoordinointi
  • Raportointi ja raportoinnin kehitys
  • Tietoturvan kehitys ja ylläpito

Mikä ihmeen GDPR?

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation, jolla viitataan Euroopan Unionin laatimaan yleiseen tietosuoja-asetukseen, jota alettiin soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään vielä kansallisella lainsäädännöllä mahdollsiesti jo tänä vuonna.

 

Päivän kulku

klo 6.45
Lähden Tampereelta ajelemaan Ikaalista kohti. Toimistolle päästyäni käynnistän kahvinkeittimen ja tietokoneen. Alan käymään päivän tehtävälistaa sekä sähköposteja läpi. Hoidan sähköpostista uusimmat ja akuuteimmat tehtävät heti pois alta.

klo 8.00
Siirryn päivän ensimmäiseen palaveriin, jossa käsitellään toimintajärjestelmän uudistamista sekä valmistaudutaan tulevaan auditointiin. Toimintajärjestelmä on yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä kautta vapauttaa voimavaroja tuottavaan työhön. Palaverin yhteydessä kirjoitan alustavaa muistiota sekä vastailen sähköposteihin. Palaverin päätyttyä kehitän edellispäivänä sovittuja raportteja toivottuun muotoon sekä luon uudet kustannusten ja tikettimäärien seurantaraportit.

klo 10.30
Siirryn seuraavaan palaveriin, jossa käsitellään ohjelmistorobotiikan hyödyntämismahdollisuuksia Leppäkoskella. Ohjelmistorobotiikka on varsin uusi teknologia, jonka avulla automatisoidaan rutiiniprosesseja tietotyössä. Moni kollegoista on jo esittänyt kohteita, joissa ohjelmistorobotiikkaa voisi hyödyntää automatisoimalla toistuvia kirjauksia tietojärjestelmiin. Ohjelmistorobotiikkaa on jo entuudestaan testattu konsernissa, mutta päätämme kuulla vielä asiantuntijoita ennen kuin alamme soveltaa ohjelmia tuotantokäyttöön.

klo 11.30
Lounaan jälkeen käyn läpi nykyistä konsernin tietosuojan tilannetta ja valmistaudun seuraavalla viikolla aiheesta pidettävään auditointiin. Tietosuojalainsäädäntöön on Leppäkoskella valmistauduttu muun muassa laatimalla tietosuojapolitiikka, sisäinen tietoturvaohje sekä tietosuoja- ja markkinointirekisteriselosteet. Lisäksi konsernissa on käyttöönotettu turvasähköposti ja -tulostus tietoturvan parantamiseksi. Tietosuoja-asetus vahvistaa kuluttajan yksityisyyden suojaa.

klo 12.30
Osallistun viikoittaiseen ICT-tiimipalaveriin, jossa käymme läpi viikon aikana esiin nousseet uudet asiat sekä pyrimme kehittämään toimintaa omalta osaltamme. ICT-tiimi hoitaa myös yhtiön tietoturva- ja tietosuoja-asioita, joilla pyritään varmistumaan yhtiön tietojärjestelmien kyberturvallisuudesta.

klo 15.30
Palavereiden jälkeen kirjoitan muistiot ja pöytäkirjat puhtaaksi ja valmistaudun seuraavan päivän palavereihin ja tehtäviin. Päivän päätteeksi kirjaan vielä tehdyt asiat ylös. Kotimatkalla soitan vielä työkaverilleni ja ratkomme päivän aikana esiin tulleita haasteita. Paluumatka Tampereelle kuluu nopeasti.