Tiedotteet | Lämpö 08.11.2021

Paikallista yhteistyötä: Nokian myllyn hukkalämpöä Leppäkosken Lämmön kaukolämpöverkkoon

Kuvassa vasemmalta: tehdaspäällikkö Vesa Arjanmaa ja tekninen päällikkö Jari Sankari Raisiolta sekä johtaja Mika Paananen Leppäkosken Lämmöltä.


Leppäkosken Lämpö Oy ja Raisio-konserni ovat sopineet Nokian myllyltä ylijäävän hukkalämmön hyödyntämisestä Leppäkosken Lämmön Nokian kaukolämpöverkossa vuoden 2022 alusta. Ratkaisun avulla kerätyn kaukolämmön määrä vastaa noin 150 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Nokialla toimivat Raisio-konsernin Nokian mylly ja Leppäkosken Lämpö Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 3.11.2021. Lämmöntoimitus alkaa vuoden 2022 alussa. Leppäkosken Lämpö on aiemmin toteuttanut vastaavia ratkaisuja, mutta Nokialla nyt tehty yhteistyösopimus on ensimmäinen – kertoo johtaja Mika Paananen Leppäkosken Lämmöltä.

”Ympäristöystävällisyys ja päästöttömyys on keskeinen arvo molemmille yhteistyökumppaneille ja nyt tehty sopimus vahvistaa vastuullisuustavoitteiden toteutumista entisestään”, toteavat tekninen päällikkö Jari Sankari Raisiolta ja johtaja Mika Paananen Leppäkosken Lämmöltä.

Nokian mylly otti tehtaan prosesseissa syntyviä sivujakeita hyödyntävän lämmöntuotantolaitoksen käyttöön alkukesällä 2021. Laitos tuottaa kaiken myllyn tuotannossa tarvittavan lämmön ja höyryn. Tuotantoprosessista ja tehtaan lämmityksestä ylijäävä hukkalämpö voidaan nyt hyödyntää Nokian kaukolämpöverkossa – kertoo tehdaspäällikkö Vesa Arjanmaa.

Kaukolämpöverkot ovat muuttuneet perinteisistä kaukolämmön jakeluverkoista monisuuntaisiksi erilaisia lämmönlähteitä hyödyntäviksi lämmönsiirtoalustoiksi. Hukkalämpövirtojen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa parantaa Leppäkosken Lämmön energiatehokkuutta ja kilpailukykyä. Kaukolämpöverkko ympäristöystävällisen lämmöntuotannon alustana tukee myös Leppäkosken hiilineutraaliustavoitteita – kertoo Mika Paananen, Leppäkosken Lämmöltä.

”Leppäkosken Lämpö osti Nokian kaukolämpötoiminnot vuoden 2014 alussa. Lämmöntuotannon kotimaisuusaste Nokialla on 100 % ja ominaispäästöt ovat pienentyneet alle puoleen kahdeksan vuoden takaisesta. Tehdyt investoinnit ovat mahdollistaneet aiempaa kilpailukykyisemmän lämmöntoimituksen Nokialla”, Paananen jatkaa


Leppäkosken Lämpö Oy on Leppäkoski Group Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Leppäkosken Lämpö Oy:n liiketoimintaan kuuluvat kaukolämmön ja maakaasun siirron ja myynnin lisäksi myös kaukolämmön tuotanto.