Tiedotteet 01.02.2011

Palvelututkimus 2010 – asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus parantuneet

Leppäkosken Sähkö -konserni osallistui syksyllä 2010 energiayhtiöiden palvelututkimukseen yhdessä 22 muun energiayhtiön kanssa. Tutkimus on jatkoa edellisvuosina tehdyille vastaaville tutkimuksille. Toimintaan liittyvää palvelua arvioitaessa konsernin asiakkaiden tyytyväisyys, asiakasuskollisuus sekä yrityskuvaan liittyvät mielikuva-arviot olivat parantuneet edelliseen vuoden 2008 tutkimukseen verrattuna.

82 % vastaajista suosittelisi varmasti tai melko varmasti Leppäkosken Sähköä myös ystävilleen ja tuttavilleen. Asiakkaamme arvostavat paikallisuutta enemmän kuin energiayhtiöiden asiakkaat keskimäärin, sillä vain noin 10 % vastasi, ettei paikallisuudella ollut mitään merkitystä. Paras mielikuva-arvio liittyy edelleen yhtiön toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen. Yli 80 % vastaajista ilmoittaa olevansa tyytyväisiä nykyiseen sähköntoimittajaansa eivätkä ole aikeissa vaihtaa energiayhtiötä.

Palvelutekijöissä positiivista kehitystä
Vastaajat pitivät toiminnan tärkeimpinä ominaisuuksina sähköntoimituksen katkottomuutta, sovittujen asioiden hoitamista, mahdollisten vikojen korjausnopeutta, asiantuntevuutta ja ammattitaitoa sekä palvelun luotettavuutta.

Sähkölaskuja koskevat tiukat määräykset lisäävät niiden sisältämää tietomäärää mm. sähkönmyynnin ja -siirron osuudet on eriteltävä. Sähkölaskujen ymmärrettävyys onkin noussut useissa asiakastutkimuksissa kehitettävien asioiden kärkeen. Vuoden 2010 tutkimukseen vastanneet kuitenkin kokevat, että sähkölaskun ymmärrettävyys olisi parantunut mm. termien ja sisällön tultua tutummiksi.

Etukäteistiedottaminen huoltotöistä aiheutuneista keskeytyksistä parani merkittävästi jo pari vuotta sitten, kun otettiin käyttöön viestikortti, jolla huoltoajankohdasta tiedotetaan asiakkaalle. Tiedonsaanti yllättävistä sähkökatkoista, jotka aiheutuvat mm. poikkeuksellisista sääolosuhteista, oli tutkimuksen mukaan edelleen kehitettävä ja parannusta vaativa asia. Yllättävistä sähkökatkoista tiedottaminen paranee oleellisesti vuoden 2011 alussa, kun saamme uusituille kotisivuillemme kartan, josta näkyy häiriöalue.

Noin kolmannes vastaajista ollut yhteydessä energiayhtiöön
Tutkimukseen osallistuneista noin puolet asui omakotitalossa. Suora- tai osittain varaava sähkölämmitys oli lähes 40 %:lla vastaajista ja kolmanneksella kauko- tai aluelämpö. Ilma- tai maalämpöpumppu oli vain noin kolmella prosentilla vastaajista. Noin kolmannes vastaajista ilmoitti olleensa yhteydessä energiayhtiöönsä viimeisen vuoden aikana. Tärkeimmät yhteydenpidon syyt olivat sähkösopimukseen, sähkölaskuun, sähkönhintaan ja osoitteenmuutokseen liittyvät asiat.

Lisätiedot: palvelupäällikkö Tuula Vanhamäki, puh. 044 750 3382