Tiedotteet | Sähkö 27.02.2018

Uuden sukupolven älykäs ohjausjärjestelmä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään

Leppäkoski on ottanut Ikaalisten toimitalossaan koekäyttöön vesikiertoisen patterilämmityksen älykkään ohjaus- ja säätöjärjestelmän. Uutta ovat mm. yksittäisten patteritermostaattien langaton etäohjaus ja omavoimaisuus. Etäohjattava ja säädettävä termostaatti saa käyttövoimansa termogeneraattorista, joka tuottaa tasajännitettä kiertoveden ja huoneilman lämpötilaerosta. Termostaatti ei tarvitse ulkopuolista käyttövoimaa ja sen toiminta on varmistettu termostaatin sisäisellä akulla. Omavoimainen ja huoltovapaa älytermostaatti asennetaan mekaanisen termostaatin tilalle.

Älykkäässä lämmityksessä yksittäisen lämmityspatterin, huoneen tai tilan lämpötila säätö on aiempaa tarkempaa ja järjestelmä reagoi nopeasti ulkoisten lämmönlähteiden kuten ihmisten, valaistuksen, tietokoneiden tai auringonsäteilyn tuottamaan lisälämpöön. Eri huoneissa tai kerroksissa lämpötilaerot ovat aiempaa pienempiä ja huoneiden lämpötilat tasaisempia.

Huone- tai tilakohtainen lämpötilasäätö vuorokausi- tai viikkotasolla on vaivatonta. Ikaalisten toimitalossa lämpötilaa alennetaan automaattisesti ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin. Säädölle on valmiita ohjelmia tunti-, päivä- ja kuukausitasolla. Järjestelmään on liitetty kiinteistön olosuhdemittauksia, kuten neuvottelutilojen CO2- ja Rh%-mittaukset (hiilidioksidi ja suhteellinen kosteus).

Ikaalisten toimiston älykäs lämpötilaohjaus

Kaikki järjestelmän mittaus- ja ohjaustiedot tallennetaan datapilveen ja tiedot ovat raportoitavissa halutulla tarkkuudella. Ominaisuus on käytännöllinen ja havainnollinen, kun seurataan hitaiden ilmiöiden, kuten lämmitysjärjestelmän säädön vaikutusta kiinteistön energian kulutukseen.

Toimistorakennukseen on asennettu viisikymmentä etäohjattavaa termostaattia. Alustavien tulosten perusteella kaukolämmön kulutuksen säästöpotentiaalin arvioidaan olevan tasolla 15-20 %. Tyypillisesti yhden asteen sisälämpötilan pudotus vähentää energian kulutusta noin 5 %.

”Etenkin suuremmissa kohteissa etäohjattava älykäs vesipatterilämmitys alkaa olla taloudellisesti kiinnostava energiansäästöinvestointi, joka mahdollistaa kiinteistössä myös muita monipuolisia olosuhde- ja energiatehokkuustoimenpiteitä tai IoT-toimintoja”, toteaa kehitysjohtaja Mauno Oksanen Leppäkosken Sähköstä.

Ikaalisten toimitalossa kiinteistön älykkääseen kaukolämmitysjärjestelmään on integroitu myös aurinkosähkö- ja -lämpöjärjestelmät sekä muita kiinteistöjärjestelmiä.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Mauno Oksanen, mauno.oksanen(at)leppakoski.fi