Tiedotteet 11.05.2017

Piironginlaatikoissa miljoonaomaisuus

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeen substanssiarvo on kohonnut viimeisen vii­den vuoden aikana yli 55 % ja osakekohtainen laskennallinen substanssiarvo on 2016 tilinpäätöslukujen perusteella n. 379 eur/osake. Yhtiön osakkeista on yli 20.000 kappaletta siirtämättä arvo-osuusjärjestelmään (”hukassa”).  Osinkojen maksamiseksi ja täysien osakasoikeuksien varmistamiseksi osakkeenomista­jien tulisi huolehtia, että mahdollisesti piirongin laatikossa makaavat paperiset osakekirjat tulevat siirrettyä arvo-osuusjärjestelmään.

Arvo-osuusjärjestelmä on arvopaperien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa arvo­paperien liikkeeseenlaskun, omistuksen rekisteröinnin ja muutokset. Arvo-osuusjär­jestelmässä Yhtiön paperiset osakekirjat vaihdetaan arvo-osuuksiksi, jotka kirjataan kunkin osakkeenomistajan henkilökohtaiselle arvo-osuustilille. Muutoksella ei ole vaikutusta osakkeenomistajan osakasoikeuksiin, vaan suurin muutos on paperisista osakekir­joista luopuminen.

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeet ovat 1.9.2014 lähtien kuuluneet arvo-osuusjär­jestelmään ja nyt on käynnissä jälkivaihtoaika, joka jatkuu toistaiseksi. Kun arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä on kulunut 10 vuotta, voi yhtiökokous osakeyhtiölain mukaan päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty. Näin ollen kaikkia osak­keenomistajia, jotka eivät ole siirtäneet osakkeitaan vielä arvo-osuusjärjestelmään, kehotetaan tekemään siirto viipymättä. Ainoastaan arvo-osuusjärjestelmässä oleville osakkeille maksetaan osingot ja arvo-osuusjärjestelmän osakasluetteloon merkityillä osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa.

Leppäkosken nettisivuilla on uusi Omistajille-osio, josta löytyy omistajille tärkeää tietoa ja ohjeita osakkeen omistukseen liittyen. Sivuilla kerrotaan mm. Leppäkosken Sähkö Oy:n omistajapolitiikasta ja yhtiöjärjestyksestä. Sivuilla on myös usein kysyt­tyjä kysymyksiä vastauksineen sekä lomakepohjat valtakirjan antamiseksi, esimer­kiksi yhtiökokousedustajan valtuuttamiseksi tai osakkeiden rekisteröintihakemuksen tekemiseksi. Lisätietoja saa nettisivuilta www.leppakoski.fi/omistajille  tai puhelimitse, puh. 03 450 3504.

”Mikäli sinulla on rekisteröimättömiä osakkeita, tarjoutuu yhtiö ostamaan tai etsii ostajan osakkeille 189.50 eu­ron hintaan. Näin osakkeenomistajan ei tarvitse itse huolehtia osakkeiden siirtämi­sestä arvo-osuusjärjestelmään.  Osakkeiden ostotarjous on voimassa toistaiseksi – kertoo toimitusjohtaja Juha Koskinen”.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315.