Tiedotteet 06.09.2016

Rauli-myrskyn vakiokorvaukset ja hyvitykset

Vakiokorvaukset

Asiakkaille maksetaan lakisääteistä vakiokorvausta yli 12 tuntia kestäneistä sähkökatkoista. Näemme suoraan järjestelmistämme vakiokorvauksiin oikeutettujen asiakastiedot. Korvaukset ja hyvitykset maksetaan sähkölaskulle 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

 Keskeytysaika  Osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 12-24 tuntia  10 %
 72-120 tuntia  50 %
 120-192 tuntia  100 %
 192-288 tuntia  150 %
 yli 288 tuntia  200 %

Lue lisää vakiokorvauksista.

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksen virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Sähköntoimitus on virheellinen, mikäli se keskeytyy toistuvasti tai yhtäjaksoisesti, eikä vastaa Suomessa noudatettavia standardeja. Vahingonkorvauksia käsiteltäessä otetaan huomioon keskeytyksen syy ja olosuhteet.

Lue lisää ja hae vahingonkorvausta.

Oletko eri mieltä korvauksista?

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet osapuolten välisillä neuvotteluilla, mutta kuluttaja voi tarvittaessa saattaa asian kuluttajariitalautakunnan(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(www.kuluttajaneuvonta.fi).