Tiedotteet 09.06.2020

Triforce Oy Poriin rakennettavan biokaasulaitoksen osakkaaksi

Kiertotalouden edelläkävijä Envor-konserniin kuuluva Envor Pori Oy rakentaa Porin Luotsinmäkeen biokaasulaitoksen. Kesällä 2021 valmistuva laitos tuottaa noin 20 GWh biokaasua vuodessa käsittelemällä Porin Veden keskuspuhdistamon lietteet ja muita lähiseudulta kerättäviä biojätteitä parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla. Valtatie 8:n varteen rakennetaan samalla biokaasun tankkausasema palvelemaan alueen nopeasti kasvavaa kaasuautokantaa. Triforcen omistusosuus on ensivaiheessa 20 % ja sitä on mahdollisuus kasvattaa myöhemmin.

Envor Pori Oy teki Porin Veden kanssa vuonna 2016 sopimuksen jätevesilietteen käsittelystä. Luotsinmäen puhdistamo tuottaa vuodessa n. 20 000 tonnia kuivattua lietettä. Vuodesta 2018 lähtien lietettä on kuljetettu käsiteltäväksi Porin ulkopuolelle. Nyt solmittu sopimus Triforce Oy:n sijoituksesta Envor Poriin mahdollistaa biokaasulaitoksen rakentamisen Luotsinmäkeen keskuspuhdistamon välittömään yhteyteen, minkä ansiosta lietteen autokuljetukset päättyvät.

Biokaasulaitos toteutetaan uusimpien ympäristövaatimusten mukaisesti, jolloin mädätysjäännös hygienisoidaan ja voidaan hyödyntää lannoitteena. Lietteen käsittely puhdistamolla ja parhaan käytettävissä olevan teknologian käyttö ehkäisevät myös haju- ja muita mahdollisia ympäristöhaittoja. Biokaasu johdetaan kaasuputkella tankkausasemalle puhdistettavaksi ja paineistettavaksi. Mikäli biokaasun tuotanto ylittää Luotsinmäen tankkausaseman kysynnän, voidaan paineistettu biokaasu kuljettaa kontilla muille tankkausasemille esimerkiksi Porin kaupungin käyttöön, alueen teollisille käyttäjille tai syöttää valtakunnalliseen kaasuverkkoon.

Hankkeen kokonaisinvestointi tulee olemaan lähes 10 miljoonaa euroa, josta Envor Porin biokaasulaitos- ja tankkausasemainvestoinnit ovat yli seitsemän miljoonaa euroa. Biokaasulaitoksen rejektivesien sisältämien ravinteiden talteenotosta on neuvoteltu sopimuskumppanin kanssa. Käsittelylaitoksessa rejektiveden sisältämä ammoniumtyppi saadaan talteen ja se voidaan väkevöitynä hyödyntää maatalouden lannoitteena. Tämän käsittelylaitoksen osalta kyse on yli kahden miljoonan euron investoinnista.

Lietemädättämön rakennustyöt käynnistyvät välittömästi. Rakentamisen pääurakoitsijana toimii Ruoppaus Suominen Oy. Ensimmäisen vaiheen toteutukseen on saatu energiatukea n. 1,7 miljoonaa euroa. Osakkaiden pääomasijoitusten lisäksi hanketta rahoittaa myös Länsi-Suomen Osuuspankki Finnveran takauksella.

Yhtiön hallitukseen on valittu porilainen Juha Koskinen (hpj.), Jussi Teijonsalo, Juhani O. Kuusisto ja Samuli Laine. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimetty Santeri Laine.

Lisätietoja antavat:

Mika Laine, Envor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja +358 50 5566 786.

Juha Koskinen, Envor Pori Oy:n hallituksen puheenjohtaja +358 44 7503 315.

Triforce Oy on kolmen alueellisen energiayhtiön, Leppäkoski Group Oy:n, Sallilan Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n perustama sijoitusyhtiö. Yhtiön tavoitteena on sijoittaa pitkäjänteisesti energia- ja sitä sivuaville toimialoille. Sijoitus Envor Poriin on Triforcen ensimmäinen sijoitus.

Envor Group Oy on forssalainen perheyritys, jolla on vuosikymmenten kokemus kiertotaloudesta ja biohajoavien jätteiden käsittelystä.