Tiedotteet 26.04.2018

Tulostiedote ja varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Leppäkosken Sähkö ‐konsernin vahva tuloskunto jatkuu edelleen. Konsernin liikevoitto ja nettotulos ovat nousseet jo 8 vuotta peräkkäin. Yhtiön 100. toimintavuoden (2018) tuloksen ennustetaan nousevan yli 12 miljoonaan euroon.

Konsernin liikevaihto oli 53,5 M€ (59,0 M€), jossa laskua edelliseen vuoteen 9,4 %. Konsernin liikevoitto oli 6,4 M€ (6 M€) ja tulos 4,6 M€ (4,1 M€). Omavaraisuusaste nousi 62,2 %:iin (58,5 %) ja maksuvalmius oli 1,1 (1,2). Konsernin tilikauden poistot olivat 6,4 M€ (6,2 M€).

Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy:n liikevaihto oli 20,7 M€ (28,5 M€). Liikevaihdon muutos (27,4 %) johtui pääosin Nokian alueen liiketoimintajärjestelyistä. Emoyhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,9 M€ (4,6 M€). Tilikauden voitto oli 1,0 M€ (0,9 M€).

Siirtohintoja ei korotettu

Verkkoliiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi edellisvuodesta 3,7 % ollen 5,3 M€ (5,1 M€). Sähkön siirtohintoja ei kertomusvuonna korotettu. Myös liittymismaksut säilyivät ennallaan. Vuosi 2017 oli sähkönjakelun toimitusvarmuudella mitattuna satavuotisen toimintahistoriamme paras.

Kilpailukykyistä kaukolämpöä

Leppäkosken Lämpö Oy:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi edellisvuodesta 16,1 % ollen 2,1 M€ (1,8 M€). Kaukolämmön kysyntä on edelleen kasvussa.

Kaukolämmön hintakehitys on ollut aleneva jo useamman vuoden peräkkäin. Katsausvuonna kaukolämmön hintaa alennettiin Ikaalisissa vuoden alussa ja Nokialla kaksi kertaa, vuoden alussa ja heinäkuussa. Lisäksi kuluvan vuoden alussa kaukolämmön energiamaksuja alennettiin koko jakelualueella. Millään verkkoalueella ei hintoja korotettu.

Sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi

Leppäkosken Energia Oy:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani edellisvuodesta 47,5 % ollen ‐0,5 M€ (‐1,0 M€). Sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna n. 7 % ollen 351 GWh. Kasvu syntyi pääosin kuluttajamyynnistä.

Leppäkoski osaksi laajempaa innovaatioiden kehittämisalustaa

Leppäkosken Sähkön tytäryhtiö Grid.vc Oy aloitti toimintansa kertomusvuonna. Yhtiö on energia‐alalla ja sen asiakasrajapinnassa oleviin ja tuleviin uusiin alkuvaiheen‐ ja kasvuyrityksiin keskittyvän rahaston hallinnointiyhtiö. Yhtiö hakee sijoittajia rahastoon, joka tulee sijoittamaan energia‐alan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Nolla tapaturmaa ja asiakkaat tyytyväisiä

Pitkäjänteinen työturvallisuuden kehittäminen on ollut tuloksellista ja tavoitteena ollut nolla tapaturmaa saavutettiin katsausvuonna. Työturvallisuuden edistämistoimet ovat näin ollen osoittautuneet oikeiksi.

Kertomusvuonna asiakastyytyväisyys vuoden keskiarvolla mitattuna oli 4.10 (asteikolla 1‐5). Keski‐määräinen suositteluprosentti oli katsausvuonna 95 %.

Leppäkosken Sähkö juhlii sadatta toimintavuottaan

Leppäkosken Sähkö Oy:n perustava kokous pidettiin 3.1.1919. Seuraavana vuonna aloitettiin linjojen rakentaminen ja talvella 1921 saatiin kauan odotettu generaattori, virta yhdistettiin johtoihin ja valot syttyivät.

Arvojemme mukainen uudistumiskykyisyys ja voimakas tahto kehittää ovat ohjanneet yhtiön toimintaa läpi vuosisadan. Yhtiö onkin kasvanut paikallisesta sähköyhtiöstä alueelliseksi energia‐alan moniosaajaksi.

Toiminta‐ajatuksemme ”Kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin” kuvaa hyvin toimintamme perustuksia. Uudistumiskykyisyyden lisäksi siinä kiteytyvät myös muut toimintaamme ohjaavat arvot: asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Tulevaisuuden näkymiä

Tulevaisuuden sähköverkko on monipuolinen, joustava ja kustannustehokas. Asiakkaan rooli sähkömarkkinoilla tulee korostumaan niin sähkön käyttäjänä, tuottajana ja varastoijana. Tämän myötä sähkömarkkinoille syntyy uutta palvelutarjontaa.

Kilpailun odotetaan edelleen kiristyvän erityisesti lämpöpumppuratkaisujen kanssa. Toisaalta yhtiö on vahvemmin tulevaisuudessa mukana myös itse tarjoamassa energiatehokkaita lämmitysratkaisuja ja kehittämässä niitä.

Leppäkoski haluaa olla mukana luomassa energiasektoriin suoraan tai välillisesti liittyviä innovaatioita, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille. Leppäkosken monipuolinen liiketoimintaympäristö teknologia‐alustoineen tarjoaa erinomaiset lähtökohdat mm. asumismukavuutta ja energiatehokkuutta edistävien uusien palveluiden kehittämiselle.

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokous pidettiin 26.4.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen äänestyksen jälkeen yli 96 %:n enemmistöllä uudelleen erovuoroiset hallituksen jäsenet Risto Linnainmaan Hämeenkyröstä ja Eero Väätäisen Nokialta. Espoolaisen sijoitusyhtiö Gerakon toimitusjohtaja Seppo Järven vastaehdotuksen (Seppo Järvi ja Ari Kohonen) kannatus jäi alle 4 %:iin.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

Tilikauden päättyessä 31.12.2017 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 5 632 066 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 020 187 euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa

  • A‐sarjan osakkeille ja arvo‐osuuksille 2,50 euroa per osake ja arvo‐osuus
  • K‐sarjan osakkeille ja arvo‐osuuksille 2,40 euroa per osake ja arvo‐osuus

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiön 100. toimintavuoden juhlaosinkona jaetaan:

  • A‐sarjan osakkeille 5,00 euroa per osake
  • K‐sarjan osakkeille 4,90 euroa per osake

Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai juha.koskinen(at)leppakoski.fi