Tärkein tehtävämme on varmistaa asiakkaiden energiansaanti kaikissa olosuhteissa nyt ja tulevaisuudessa. Säilyttääksemme huippuluokan toimitusvarmuuden, rakennamme uutta ja korvaamme olemassa olevaa sähkö- ja kaukolämpöverkkoa.

Käynnissä olevat kaukolämpötyömaat

 • Ikaalinen

  Kaukolämmön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi saneeraamme Ikaalisten keskustassa kaukolämmön runkolinjaa välillä Oikotie-Vanha Tampereentie 9. Työt alkavat 17.4.2023 ja valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa. Työmaan lähellä voi olla väliaikaisia reittejä ja kiertoteitä, jotta alueella kulkeminen on turvallisempaa.

  Rakensimme uutta kaukolämpölinjaa Ikaalistentien ja Palinperäntien varteen noin kahden kilometrin verran. Alueen maisemointitöitä tehdään kevään aikana.

  Lisäksi kaukolämpöalueellamme on käynnissä pienempiä kaukolämmön korjaus- ja saneeraustöitä.

Sähköverkkotyömaat 2023

Alta näet Leppäkosken Sähkö Oy:n merkittävimmät saneeraushankkeet alueittain vuodelle 2023. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki hankkeet toteutetaan maakaapelilla. Alla lueteltujen kohteiden lisäksi saneeraamme myös pienempiä kohteita ympäri jakelualuettamme.

 • Ylöjärvi

  Ylöjärvellä saneerataan Kuruntien varressa olevaa ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi välillä Vahanta-Kaihari. Tämä hanke toteutetaan urakoitsijan toimesta. Vuorentaustassa jatkuu saneeraustyöt pienjänniteverkon parissa Pohjolantien varrella. Takamaalla saneerataan yksi muuntamo ja otetaan käyttöön varayhteys sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Elovainiossa rakennettiin varasyöttöyhteys parantamaan alueen toimitusvarmuutta.

  Uudiskohteita rakennetaan Kolmenkulmassa sekä Siltatien rakentamisen yhteydessä.

 • Hämeenkyrö

  Hämeenkyrössä Ahrolan alueella saneerataan ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi. Rokkakoskella ja Sasi-Mihari alueilla tehdään mahdollisesti saneeraustöitä, mutta nämä hankkeet riippuvat vielä tie- ja kevyenliikenteen hankkeista.

 • Ikaalinen

  Ikaalisissa saneeraushankkeita on Kasittulassa, Vatulanharjulla, Eräsalossa, Pääjärvenperässä sekä Palinperäntien varrella.

  Paunun sähköasema saneerataan. Nykyinen kojeistorakennus ja sen sisältämät laitteet korvataan uudella asemarakennuksella ja laitteilla. Aseman ulkokenttä ja päämuuntaja säilyvät nykyisellään mutta muuten asema saneerataan.

  Uudiskohteita rakennetaan Teiharjussa Kaarnatien alueella.

 • Parkano

  Parkanossa jatkuu vuonna 2022 aloitetut työmaat Mustajärven sekä Vahojärven suunnalla. Uusia saneerauskohteita ovat Kissakiven alue sekä Alavantien hanke. Pienempiä pienjänniteverkon saneerauksia on ohjelmassa useampia.

 • Kihniö

  Kihniössä työt jatkuvat Koivutiellä ja teollisuusalueella. Pyhäniemen läheisyydessä saneerataan ilmajohtoa maakaapeliksi. Kihniössä tehdään myös pienempiä pienjänniteverkon saneerauksia.