Paikallisena toimijana olemme helposti tavoitettavissa.
Turvaamme energiantoimituksen 24/7 kaikkina vuodenaikoina.

 

Vastuullisuusmittarit

Energiansäästö ja asiakaspalvelu keskiössä

Osallistuimme valtionhallinnon yhteiseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan, joka käynnistettiin, kun Venäjän sotatoimet Ukrainassa johtivat energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin. Kampanjan tavoitteena oli kannustaa suomalaisia tekemään konkreettisia energiansäästötekoja. Osallistuimme kampanjaan viestimällä aktiivisesti energiansäästöstä mm. nettisivuilla, somekanavissa ja energiansäästöviikolla järjestetyissä asiakastapahtumissa.

Lisäksi julkaisimme energiansäästöviikolla Säästöohjauspalvelun, jonka avulla asiakas voi ajastaa varaavia lämmityslaitteita käynnistymään yön edullisten tuntien aikana.

Viime vuonna tapahtuneista toimintaympäristömuutoksista ja asiakkaiden lisääntyneestä yhteydenottomäärästä huolimatta asiakaspalvelun puheluiden vastausprosentti saatiin pidettyä noin 90 % tasolla.

Varauduimme poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Energia-ala on yksi yhteiskunnan kriittisimmistä toimialoista, minkä vuoksi esim. sähköpulaan varautuminen nousi tärkeään rooliin. Kartoitimme yhdessä toimialueen kuntien kanssa mm. kriittiset sähkönkäyttöpaikat ja sovimme yhteisistä tiedottamiskäytännöistä.

Lisäksi varauduimme mm. sähkönjakeluverkon rakennusmateriaalien saatavuusongelmiin ja pidentyneisiin toimitusaikoihin hankkimalla materiaaleja ennakkoon.