Tiedotteet 16.06.2017

Uudella rahastolla vauhtia energia-alan startupeille

Energia-alalla ja sen asiakasrajapinnassa oleviin ja tuleviin uusiin startup- ja kasvuyrityksiin keskittyvä pääomarahasto on käynnistänyt toimintaansa. Perustettavan rahaston ankkuriomis­tajaksi on lähdössä pirkanmaalainen energiakonserni Leppäkosken Sähkö Oy, joka on tehnyt rahastoon 5 miljoonan euron sijoitussitoumuksen.

Energia-alan liiketoimintaympäristö tarjoaa erinomaisen kasvualustan uusille startup- ja kasvuyrityk­sille. Hajautetun energiateknologian parantunut kilpailukyky ja nopeasti etenevä digitalisaatio ovat olennainen osa käynnissä olevaa toimialamuutosta. Energia-alalla uusien liiketoimintaideoiden ja parempien toimintamallien soveltamisessa startup- ja kasvuyrityksillä on tulevaisuudessa keskeinen rooli.

Perustettavan ensimmäiseen rahastoon haetaan sijoittajilta 15 miljoonaa euroa, josta Leppäkosken Sähkö Oy on merkinnyt jo kolmanneksen. Minimisijoitus rahastoon on miljoona euroa. Sijoittajien osalta rahaston fokus on ensivaiheessa Suomessa. Vastaavasti startuppien osalta tavoitteena on saada myös ulkomaisia yrityksiä kiinnostumaan suomalaisen energia-alan liiketoiminta-alustan tar­joamista mahdollisuuksista. Tavoitteena on moninkertaistaa sijoitusten määrä seuraavien vuosien aikana.

”Erityisesti hajautetuissa ja älykkäissä energiaratkaisuissa Suomi tulee vielä monissa asioissa jälkiju­nassa. Uudelle energiateknologialle ja -palveluille on kysyntää ja potentiaalia perusliiketoiminnan asiakasrajapinnassa ja energiayhtiöiden perinteisissä liiketoimintaprosesseissa”, toteaa Leppäkosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen.

”Uusien toimivien ja kustannustehokkaiden energiateknologioiden ja palveluiden soveltamisessa on globaalisti tarjolla miljardien markkinat. Perinteisten energiayhtiöiden rooli tulevaisuuden energia­markkinoilla hakee nyt muotoaan. Perusliiketoiminnan näkymät ovat nyt vakaat, mutta tulevaisuu­dessa asiakasrajapinnassa tapahtuva muutos heijastuu vääjäämättä myös reguloituun liiketoimintaan.  Haluamme olla tässä muutoksessa edelläkävijänä. Sähkö-, lämpö- ja kaasuverkkojemme ja niiden asiakkuuksien muodostama liiketoiminta- ja teknologia-ympäristö tarjoaa aidon ja monipuolisen alus­tan hajautetun energiantuotannon ja älykkäiden energia- ja palveluratkaisuiden kokeiluille ja demon­stroinneille ja samalla tulevaisuuden uusille liiketoiminnoille ja palveluille.” Koskinen jatkaa.

Tulevaisuuden energiamarkkinoilla avainsanoja ovat mm. teknologian ja toimintatapojen joustavuus ja skaalautuvuus. Hajautetuista energiaratkaisuista muodostuu digitalisaation ja energiajärjestelmän kasvavan älykkyyden (automaation) kautta myös suurempia kokonaisuuksia ja alustoja uusille palve­luille, jotka soveltuvat niin Suomeen kuin ulkomaille.   Markkinoille tulevien uusien toimijoiden ratkai­sukeskeinen asiakasnäkökulma ja hinnaltaan kilpailukykyinen teknologia tai palvelu ohjaa yhä use­ammin tulevaisuuden hinta-, laatu- ja ympäristötietoisten asiakkaiden päätöksentekoa.

Rahaston sijoitustiimillä on pitkä ja monipuolinen kokemus suomalaisesta energia-alasta, energiayhti­öiden liiketoiminnasta, liiketoiminnan kehittämisestä sekä energia-alan teknologia-alustasta. Kiinnos­tavia kohde- ja sidosryhmiä ovat mm. yliopistot ja niiden yrityshautomot sekä energia-alan koti- ja ulkomaiset startup-yritykset, joiden tuotteilla tai palveluilla voidaan tehostaa ja parantaa perusliiketoi­mintaa tai luoda uutta energialiiketoimintaa.

Lisätietietoa uudesta pääomarahastosta löytyy Grid.vc Oy:n nettisivuilta osoitteesta www.grid.vc jonne voit myös jättää yhteystietosi, mikäli sinulla on rahoitustarpeita tai olet halu­kas neuvottelemaan rahastoon sijoittamisesta.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai

sähköposti: juha.koskinen(at)leppakoski.fi