Tiedotteet 14.11.2014

Uusi energiantuotantoyhtiö Pirkanmaalle

Uusi energiayhtiö aloittaa toimintansa Pirkanmaalla. Uuden yhtiön nimeksi on suunniteltu Nokianvirran Energia Oy (NVE) . Yhtiön toiminnan aloittamiseen ja energian toimituksiin liittyvät sopimukset allekirjoitettiin 14.11. Helsingissä. Sopimuksen osapuolet ovat Leppäkosken Sähkö Oy (omistusosuus 40,3%) Nokian Renkaat Oyj (32,3 %) ja OY SCA Hygiene Products Ab (27,4%).

Nyt perustettu yhtiö suunnittelee rakentavansa lämpöteholtaan 68 MW:n biohöyrykattilan Nokialle nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Valmistuttuaan laitos parantaisi osakkaiden liiketoimintojen kilpailukykyä varmistaen vakaamman energian hinnan pitkälle tulevaisuuteen. Investoinnin arvo on noin 45 miljoonaa euroa.
Biokattilan polttoaineeksi on suunniteltu kotimaisten polttoaineiden lisäksi SCA:n pehmopaperin valmistuksen sivuvirtoja, kuten biolietettä ja kuitusavea. Tavoitteena on, että uuden laitoksen energiantuotanto käynnistyy vuoden 2016 aikana. Valmistuttuaan se korvaisi maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä. Laitos pienentäisi Nokian energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 60 000 – 80 000 tonnia vuodessa kertoo Leppäkosken sähkön tuotantojohtaja Jukka Vierimaa.
Uusi laitos korvaisi maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää paikallisten/kotimaisten energianlähteiden käyttöä. Investointi parantaa kaukolämmön hintakilpailukykyä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna Nokian alueella, toteaa Leppäkosken Lämmön toimitusjohtaja Juha Koskinen.
Biovoimalaitos on vahva osoitus SCAn sitoutumisesta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Laitos parantaa tehtaamme kilpailukykyä, vähentää riippuvuutta maakaasusta ja mahdollistaa siistauslietteen hyötykäytön energiana. Investointi on tärkeä askel tehtaallemme, sanoo SCAn tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi
Nokian Renkaiden kannalta investointi tuo kustannushyötyjä. Lisäksi haluamme olla mukana vähentämässä päästöjä energiantuotannossa, kertoo Nokia Renkaiden tuotantojohtaja Esa Eronen.
Voimalaitosprojekti parantaa alueellista hyvinvointia. Rakennusvaiheen arvioidaan työllistävän noin 200–300 henkilötyövuoden verran. Voimalaitoksen valmistuttua sen käyttö- ja kunnossapito työllistää yhteensä noin 10–20 henkilötyövuoden verran. Lisäksi muut käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät jaksottaiset työt, kuten vuosihuollot työllistävät jopa kymmeniä henkilöitä. Välillisesti laitoksen polttoaineenhankinta työllistää n. 200 henkilöä – osapuolet toteavat.