Tiedotteet | Sähkönjakelu 19.01.2011

Uusien sähkömittarien vaihto alkanut Ikaalisissa

Leppäkosken Sähkön sähkömittarien vaihtoprojekti on edennyt Ikaalisiin, jonne mittarit vaihdetaan kuluvan vuoden syksyyn mennessä. Vuoden 2013 loppuun jatkuvan projektin aikana kaikki yhtiön toimialueella olevat yli 27.000 sähkömittaria vaihdetaan uusiin. Mittarinvaihtotyö tehdään kunnittain. Hämeenkyröläiset asiakkaat saivat uudet sähkömittarit viime vuonna. Ikaalisten jälkeen vuorossa on Jämijärvi, jonne uudet sähkömittarit on tarkoitus asentaa niin ikään kuluvan vuoden aikana.

Leppäkosken Sähkön sähkömittarien vaihtoprojekti on edennyt Ikaalisiin, jonne mittarit vaihdetaan kuluvan vuoden syksyyn mennessä. Vuoden 2013 loppuun jatkuvan projektin aikana kaikki yhtiön toimialueella olevat yli 27.000 sähkömittaria vaihdetaan uusiin.

Mittarinvaihtotyö tehdään kunnittain. Hämeenkyröläiset asiakkaat saivat uudet sähkömittarit viime vuonna. Ikaalisten jälkeen vuorossa on Jämijärvi, jonne uudet sähkömittarit on tarkoitus asentaa niin ikään kuluvan vuoden aikana.

Varsinaisen vaihtotyön tekee Tampereen Vera Oy, joka sopii asiakkaiden kanssa mittarinvaihtoajankohdan. Vaihtotyö ei edellytä asiakkaalta muita toimia kuin varautumisen lyhyeen sähkökatkoon ja tarvittaessa mittarille pääsyn varmistamisen, kertoo projektivastaava Petri Vanhamäki Leppäkosken Sähköstä.

Asiakas saa ilmoituksen mittarinvaihdosta postitse kotiin. Jos mittarinvaihto edellyttää asiakkaan läsnäoloa, tulee vaihtoajankohta vahvistaa joko puhelimitse, puh. 040 800 4054 tai netistä, www.leppakoski.fi, löytyvän ajanvarauskalenterin kautta.

Mittarinvaihdon rinnalla on käynnistetty myös asiakastietojärjestelmän uudistaminen. Kun uusi asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön, etäluettava sähkömittari antaa asiakkaalle mahdollisuuden seurata omaa sähkönkulutustaan tunnin tarkkuudella ja siten ohjata sähkönkäyttöään entistä energiatehokkaampaan suuntaan.

Valtioneuvoston asetus energian mittauksesta, astui voimaan vuonna 2009. Se velvoittaa verkonhaltijat varustamaan kaikki sähkönkäyttöpaikat tuntimittauksella vuoteen 2014 mennessä.

Lisätietoja: verkostojohtaja Matti Virtanen puh. 044 750 3349