Tiedotteet 16.10.2014

Vastuullista toimintaa: Leppäkosken Sähkö – konserni – kestäviä energiaratkaisuja jo 95 vuotta

Leppäkosken Sähkö Oy on 95 toimintavuotensa aikana kasvanut paikallisesta sähköyhtiöstä vastuulliseksi
alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, höyry, paineilma ja maakaasu.
Vahvasti pirkanmaalainen energiayhtiö toimii nykyisin energian tuottajana, jakelijana ja
myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja.

Leppäkosken Sähkö -konserni tunnetaan vähäpäästöisen ja kilpailukykyisen energian tuottajana. Panostaminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön on merkittävästi vähentänyt energian tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

”Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme heidän arvojensa mukaisia energiaratkaisuja, jotka parhaiten palvelevat heidän muuttuvia tarpeitaan. Haluammekin tuottaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen energiakokemuksen”, toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Konsernilla on tänä päivänä yli 30 000 asiakasta, ja yhtiön liiketoiminnan kasvu on nopeaa. Hankesalkussa on useita uusia projekteja, joilla jatketaan valittua strategista linjaa.

Yksi konsernin tyytyväisistä energiaratkaisuasiakkaista on Rantasipi Ikaalisten Kylpylä, jonka aluejohtaja
Titta-Liina Gustafsson luonnehtii yritystä poikkeukselliseksi sähkö- ja energia-alan toimijaksi. ”He todella miettivät ratkaisuja aina asiakkaan kannalta ja toimivat asiakkaan parhaaksi energiakustannusten vähentämiseksi. Kaikkea Leppäkosken Sähkön toimintaa leimaa innovatiivinen ajattelumalli.”

Toimivalla strategialla selviää myrskyistäkin

Leppäkosken Sähkö Oy on juuristaan ylpeä ja perinteitään arvostava yritys. Sen perustavat sanat luettiin vuoden 1919 alussa Ikaalisissa parkanolaisen kyläsepän Jooseppi Rytilän johdolla. Nyt yhtiöllä on toimintaa Hämeenkyrön, Iin, Ikaalisten, Jämijärven, Kihniön, Lappeenrannan, Nokian, Parkanon, Sastamalan ja Ylöjärven alueilla. Sähköverkko yltää Tampereen rajoilta aina Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Jalasjärven rajaan saakka.

Leppäkosken Sähkö -konsernin energiatuotevalikoimaan yli kahden vuosikymmenen ajan kuulunut kaukolämpötoiminta on laajentunut jo seitsemän eri kunnan alueelle.

”Sähkönjakelussa toimintaamme on ohjannut pitkään toimintamalli: Investoi ja panosta riittävästi verkoston ylläpitoon. Suunnittele verkon käyttö myös häiriötilanteita silmällä pitäen. Tunne jokainen verkon osa ja varmista, että käytössä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka on sitoutunutta yhtiöön. Tämän toimintamallin ansiosta olemme selviytyneet hyvin esimerkiksi viime vuosien myrskyistä”, toteaa Juha Koskinen.

Edelläkävijä vedyn hyödyntämisessä

Yritys on edelläkävijä vedyn laajamittaisessa hyödyntämisessä, ja se on osallistunut aktiivisesti vetyteknologian hankkeisiin eri teollisuuslaitosten kanssa. Merkittävä kumppani ja asiakas energiantuotannossa ja vedyn hyötykäytössä on Kemira Chemicals Oy. ”Vedyn käyttäminen höyryn, kaukolämmön ja sähkön tuotannossa on hyvin harvinaista koko Euroopan tasolla, joten olemme tehneet tässä jo pitkään uraa uurtavaa työtä yhdessä Kemiran kanssa. Keskeisimmät tutkimushankkeemme ovat energiatehokkaan vedyn hyötykäyttö polttamalla sitä sekä voimalaitoksella että polttokennoissa. Energiantuotannon raaka-aineen vety on 100% puhdasta, ja poltosta syntyy vain vettä”, Koskinen pohtii.

Ympäristöystävällistä energiantuotantoa

Omaa uusiutuvaa sähköntuotantoaan Leppäkoski lisäsi ostamalla Iin kunnasta kahdeksan tuulivoimalan puiston syksyllä 2012. Yhtiön myymästä sähköstä noin 5 % tuotetaan omalla tuulivoimalla, mikä ylittää valtakunnallisesti asetetun tavoitteen kirkkaasti. Hämeenkyrössä rakennettiin yhdessä Pohjolan Voiman ja Metsä Boardin kanssa ympäristöystävällinen biovoimalaitos, joka tuottaa sähköä ja höyryä Metsä Boardille
sekä kaukolämpöä Leppäkoskelle. Voimalaitos on lisännyt kotimaisten polttoaineiden käyttöä alueella merkittävästi ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjä. Samalla on oltu mukana luomassa uusia työpaikkoja polttoaineen keruuketjussa.

Ikaalisissa ja Nokialla uudet pellettilämpökeskukset lisäävät puulla tuotetun uusiutuvan kaukolämmön energian määrää entisestään. Esimerkiksi Ikaalisten alueella yli 90 % kaukolämmöstä tullaan tuottamaan uusiutuvilla ja kotimaisilla biopolttoaineilla. ”Vähäpäästöisten ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen valikoiman kasvattaminen on vähentänyt merkittävästi vuotuisia energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä. Investointien ansiosta paikallisesti biopolttoaineilla tuotetusta kaukolämmöstä on tullut kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto”, toteaa Koskinen tyytyväisenä.

Pitkäjänteistä kasvukehitystä

Leppäkosken Sähkö -konserni katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Sen toimintaa ohjaa jatkuvan parantamisen periaate laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämisessä. Konserni toteuttaa suunnitelmallisesti ydinliiketoimintojensa kasvustrategiaa ja kantaa oman yhteiskuntavastuunsa energiatoimijana.

”Yhtiömme historian suurin kauppa solmittiin viime vuoden lopussa, jolloin ostimme Fortum Power & Heatin Nokialla sijaitsevan energialiiketoiminnan. Parhaillaan olemme yhteistyössä Nokian Renkaat Oy:n ja OY SCA Hygiene Ab:n kanssa selvittämässä biovoimalaitoksen rakentamista ja joint venture -yrityksen
perustamista Nokialle. Toteutuessaan uusi laitos vähentäisi maakaasun käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä
ja varmistaisi osaltaan kilpailukykyisemmän energian”, Koskinen kertoo.