Tiedotteet | Sähkönjakelu 24.11.2020

Verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2021 alkaen

Sähkön laadun ja häiriöttömyyden varmistamiseksi tehtävät sähkömarkkinalain edellyttämät investoinnit vaikuttavat Leppäkosken Sähkö Oy:n hinnoitteluun. Verolliset verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2021 alkaen keskimäärin 6,4 %. Hinnankorotuksen asiakaskohtainen vaikutus vaihtelee pääsulakekoon ja sähkön kulutuksen mukaan.

 

Korotuksen keskimääräinen  vaikutus verolliseen hintaan

Asumismuoto Vuosikulutus Korotuksen vaikutus
Kerrostalo 1X25 A 2 000 kWh 1,57 €/kk
Omakotitalo 3X25 A 5 000 kWh 2,72 €/kk
Sähkölämmitteinen omakotitalo 3X25 A 18 000 kWh 9,24 €/kk

 

Verkkopalvelua koskevassa laskussa verojen osuus on jopa puolet

Sähkövero laskutetaan verkkopalvelun yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää sähköveron edelleen valtiolle. Sekä verkkopalvelumaksusta että sähköverosta maksetaan vielä arvonlisävero. Verkkopalvelulaskussa verojen osuus on kulutuksesta riippuen lähes 50%.

 

Leppäkosken Sähkö Oy:n tärkein tehtävä on varmistaa asiakkaiden sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa nyt ja tulevaisuudessa

Toimitamme sähköä 30 000 asiakkaalle. Pääasiallisesti maaseudulle sijoittuvan jakeluverkkomme pituus on 4 300 kilometriä. Verkostamme on maakaapeloituna 37,5 % ja työ jatkuu lainsäädäntöön perustuen myös tulevina vuosina. Viime aikoina olemme investoineet merkittävästi myös verkostoautomaatioon ja sähköasemiin, jotka osaltaan parantavat lain edellyttämää toimitusvarmuutta ja sähkön laatua.

Haastavat sääolosuhteet ovat yleistyneet Suomessa. Tuoreessa muistissa ovat mm. kuluvan syksyn Aila-, Topi- ja Liisa-myrskyt, jotka katkoivat sähköjä myös Leppäkosken jakelualueella. Turvataksemme asiakkaidemme sähkönsaannin kaikissa olosuhteissa, olemme lisänneet toimitusvarmuusinvestointeja entisestään. Viimeaikaiset myrskyt ovat osoittaneet, että jo tehdyt investoinnit ovat parantaneet toimitusvarmuutta ja keskeytysten määrää ja kestoa on pystytty vähentämään.

 

Tällä hetkellä jakelualueemme kokonaisinvestoinnit ovat yli 10 miljoonaa euroa vuodessa

Sähkömarkkinalain edellyttämien investointien aiheuttamat kustannukset kerätään jakelumaksuina   sähköverkkojen käyttäjiltä. Investointien osuus jakelumaksuista on Suomessa keskimäärin 54 %. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria erityisesti kaupunki- ja maaseutuyhtiöiden välillä siten, että maaseutuyhtiöissä investointien osuus hinnoissa on usein suurempi – toteaa Leppäkosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen. Vuosina 2012-2028 Leppäkosken Sähkö Oy investoi sähkönjakeluverkkoon lähes 100 miljoonaa euroa. Toteutamme investoinnit mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti – Koskinen sanoo.

Hinnankorotustiedotteet asiakkaille postitetaan kuluvalla viikolla.

 

Lisätietoja

verkostojohtaja Matti Virtanen
puh. 044 7503 349
matti.virtanen(at)leppakoski.fi