Tiedotteet 21.12.2010

Veronkorotukset nostavat energian hintoja

Veronkorotukset nostavat energianhintoja

Lehdistötiedote julkaistu 29.11.2010

Leppäkosken Sähkö -konserni nostaa sähkön, kaukolämmön ja maakaasun hintoja
1.1.2011 alkaen yleisen kustannustason, polttoaine- ja sähköverojen sekä energian
hankintakustannusten noususta johtuen.

Sähkön myynti- ja siirtohinnat nousevat keskimäärin 8 % sähkötuotteesta ja kulutuksen
määrästä riippuen. Leppäkosken Sähkö Oy:n siirtohinnat ovat hinnankorotuksen
jälkeenkin selkeästi alle Energiamarkkinaviraston yhtiölle valvontajaksolle 2008 –
2011 määrittelemän siirtohinnoittelun kohtuullisen tason.