Tiedotteet 12.04.2024

Viimeaikainen uutisointi koskien yhtiötämme

4.4.2024 UutisOiva ja Ylä-Satakunta julkaisivat artikkelit, joissa käsiteltiin Leppäkoski Groupin omistuspohjaa. Artikkeleista saa väärän käsityksen yhtiön johdon tavoitteista, roolista ja omistuksesta.

Artikkeleissa esiin nostetun tammikuun osakeannin tavoite oli riittävien taloudellisten puskureiden kerääminen polttoaineiden hankintaan ja hankinnan resurssointiin. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa omaa pääomaa ja maksuvalmiutta. Kaikille osakkeenomistajilla oli tasapuolinen mahdollisuus osallistua osakeantiin.

Yhtiön hallitus hakee yhtiökokouksessa 18.4.2024 valtuuksia jakaa uusia osakkeita osakeyhtiölain menettelyn mukaisesti – suunnattaessa osakkeita yhtiön nykyisille osakkeenomistajille niitä tarjotaan ensisijaisesti siinä suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön osakkeita.

Leppäkoski Group on kohdellut osakkeenomistajia yhdenvertaisesti osakeannissa, tarjoamalla kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden ja jatkamalla osakeantia tammikuun loppuun saakka osakkeenomistajien toiveiden mukaisesti. Käymme säännöllistä keskustelua merkittävien omistajien kanssa.

Myös johdon omistuksista kirjoitettiin epäselvästi mediassa. Yhtiön johto omistaa Leppäkoski Groupista sijoitusyhtiöidensä kautta noin 2,5 prosenttia. Johdon omistuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina.

Yhtiön johto ei myöskään osallistunut osakeannin pääomittamiseen, joten johdon noin 2,5 prosentin omistusosuus Leppäkoski Groupista ei kasvanut. Olemme johdonmukaisesti ja avoimesti tiedottaneet omistuksistamme viimeksi helmikuun alussa osakeannin päätyttyä. Kaikki yhtiöiden tiedot omistajineen ovat julkisesti saatavilla.

Liiketoiminnassa on yleistä, että yhtiön johto omistaa pienen osan yhtiöstä. Tämä varmistaa, että jokaisen osakkeenomistajan ja johdon intressit ovat yhteneväiset.

Tärkein tavoitteemme on varmistaa asiakkaidemme energiansaanti, huoltovarmuus ja henkilöstön hyvinvointi. Leppäkoski Group ja sen johto varmistavat, että tulevaisuudessakin asiakkaidemme arki on sujuvaa, energiakulut kilpailukykyisiä ja ympäristömme voi hyvin.

Yhtiön lähihistoria on tuonut omistajille merkittävää arvonnousua, tämä osoittaa, että yhtiötä johdetaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Olemme sitoutuneita Leppäkoski Groupin menestykseen.

 

Juha Koskinen
toimitusjohtaja, Leppäkoski Group Oy