Tiedotteet 27.04.2016

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokous pidettiin 27.4.2016. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Mika Kotirannan Ylöjärveltä, Esa Koskelan Parkanosta, Markku Koivuniemen Ikaalisista, Risto Linnainmaan Hämeenkyröstä, Timo Sarakedon Ikaalisista, Tapani Törmän Kihniöltä ja Eero Väätäisen Nokialta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutus turvaa yhtiön toiminnan kehittämisen paikallisista lähtökohdista ja pitkäjänteisen omistajapolitiikan. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan mm. yhtiöjärjestystä päivitettiin uutta osakeyhtiölakia vastaavaksi.

Tilikauden päättyessä 31.12.2015 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 4 773 453,91 euroa, josta tilikauden voitto oli 487 056,72 euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeille 1,40 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 1,36 euroa per osake ja loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Koskinen, juha.koskinen(at)leppakoski.fi, puh. 044 7503 315